Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Center za mlade

Center za mlade Domžale

14.30 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 3. maj

18.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 3. maj

  

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si