Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


O krajevni skupnosti

Število krajanov KS: 3682

Področje, ki ga zajema KS:

Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale sega iz centra Domžal, vključno z SPB 1 do meje s trzinsko občino.

Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale obsega naslednja območja naselij in ulic:

Depala vas; Cankarjeva št.1,2,3; Kajuhova cesta brez št.1,2,3,4,5; Kamniška cesta št. 2,3,5,5a,6,8,9,10; Kersnikova ulica, Kolodvorska cesta, Kosovelova ulica, Krožna cesta, Ljubljanska cesta od št.1 do 72a ter št.74,76,76a,80,80a, 82,84,84a,86,88,90,92,96; Masarykova ulica od št. 1 do 17 in št. 24; Masljeva ulica; Na Zavrteh; Nova ulica; Obrtniška ulica; Partizanska ulica, Poljska pot; Pot na Pridavko; Prečna ulica; Prešernova cesta; Ravnikarjeva ulica; Roška ulica; Stobovska cesta; Tabor brez št. 13,14,15,15a; Taborska cesta; Trubarjeva ulica; Trzinska ulica; Ulica Urha Stenovca; Varškova ulica; Vodovodna cesta; Železniška cesta.

 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si