Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Oddelek za premoženjske zadeve

Peter Gubanc, vodja oddelka
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 11 10
Fax: 01 / 721 42 31
E-pošta:

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek in petek od 8 do 12
 • sreda od 8 do 12 in 13 do 18

Oddelek za premoženjske zadeve opravlja naloge na področjih:
 • organiziranje materialnega poslovanja občine, izvajanje tehničnih in drugih nalog za nemoteno delovanje občine,
 • organiziranje vzdrževanja objektov, opreme in inventarja ki ga uporabljajo organi občine
 • zagotavljanje informacijskega razvoja in vzdrževanja informacijske opreme za organe občine,
 • skrb za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
 • požarna varnost ter zaščita in reševanje,
 • organiziranje pomoči občanom ob nesrečah,
 • skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev, ki so v lasti občine in z njimi neposredno upravlja občina,
 • pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov,
 • upravljanje in gospodarjenje z občinskimi stanovanji in poslovnimi prostori,
 • sprejemanje in odpravljanje pošte, ter organiziranje glavne pisarne,
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja
 • vodenje javnih naročil s področja oddelka,
 • vodenje upravnih postopkov,
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si