Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Oddelek za komunalne zadeve

Andrej Bokan, vodja oddelka
Domžale, Savska 2, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 20 22
Faks: 01 / 721 42 31
E-pošta:

Uradne ure:
 • ponedeljek, torek in petek od 8 do 12
 • sreda od 8 do 12 in 13 do 18

Oddelek za komunalne zadeve opravlja naloge na področjih:
 • neposredno organiziranje izvajanja gospodarskih javnih služb: vzdrževanje javnih cest in javnih poti, javna snaga in čiščenje javnih površin ter javne sanitarije, urejanje javnih parkirišč, plakatiranje
 • nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, ki jih izvajajo javna podjetja in koncesionarji,
 • strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
 • skrb za umetne vodotoke in izvajanje varstva pred poplavami,
 • urejanje javnega prometa v občini,
 • urejanje javne komunalne opreme,
 • odmera komunalnih taks,
 • vodenje javnih naročil s področja oddelka,
 • vodenje upravnih postopkov,
 • gradnja, vzdrževanje in urejanje objektov kolektivne komunalne rabe,
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev in delovnega področja oddelka, planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si