Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Dr. Miroslav Stiplovšek

Priznanje častni občan je prejel za življenjsko delo na področju novejše zgodovine, predvsem pa za opravljeno delo na področju kulture in raziskovalne dejavnosti v Občini Domžale. Novi častni občan pa je tudi prijazen sogovornik, dober prijatelj, predvsem pa občan, ki vselej poudarja svojo pripadnost Domžalam ter skuša po svojih močeh prispevati k razvoju naše občine na tem področju.

Dr. Miroslav Stiplovšek se je rodil 18. julija 1935 v Ljubljani. Po šolanju v Domžalah in Kamniku je študiral občo ter narodno zgodovino na Filozofski fakulteti. Za doktorja zgodovinskih znanosti je bil promoviran leta 1966 po obrambi doktorske disertacije »Dejavnost strokovnih organizacij v jugoslovanskem delu Slovenije 1918 do 1922«. Nato je postal docent, od leta 1981 pa je bil redni profesor za novejšo zgodovino - slovensko in jugoslovansko od konca prve svetovne vojne do leta 1941. V decembru 2004 je postal zaslužni profesor za pomemben prispevek k razvoju znanosti in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela. Pedgoško delo je povezoval z raziskovalno dejavnostjo. Njegov znanstveno - strokovni opus obsega 435 enot, članke je objavljal v strokovnih časopisih doma in v tujini. Najpomembnejše delo je monografija Slovenski parlamentarizem 1927 – 1929 iz leta 2000. S svojimi deli je pomembno prispeval k osvetlitvi slovenske poltiične in socialne zgodovine med vojnama. Raziskuje pa tudi lokalno zgodovino domžalskega območja v 19. in 20. stoletju. V Domžalah je organiziral dva odmevna simpozija slovenskih zgodovinarjev o krajevni zgodovini.

Dr. Miroslav Stiplovšek pa ni le strokovnjak na področju novejše zgodovine, temveč je tudi prizadeven delavec na področju kulture in raziskovalne dejavnosti v občini Domžale, kjer je opravljal zelo pomembne funkcije. Tako je bil je predsednik Občinskega odbora za kulturo ter predsednik tako kulturne kot raziskovalne skupnosti.

Novi častni občan pa je tudi prijazen sogovornik, dober prijatelj, predvsem pa občan, ki vselej poudarja svojo pripadnost Domžalam ter skuša po svojih močeh prispevati k razvoju naše občine na tem področju.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si