Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Državni organi

UPRAVNA ENOTA DOMŽALE
Ljubljanska 69, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 722 01 00
Faks: 01 / 724 21 04
http://upravneenote.gov.si/domzale/

Uradne ure za poslovanje s strankami so v ponedeljek, torek, sredo in petek:
v ponedeljek in torek od 8.00 do 15.00 ure,
v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure,
v petek od 8.00 do 13.00 ure.

Uradne ure vložišča, svetovalca za pomoč strankam in po telefonu so:
ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure,
sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure,
petek od 8.00 do 13.00 ure.


MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA RS
DAVČNI URAD LJUBLJANA
IZPOSTAVA DOMŽALE

Ljubljanska 72, 1230 Domžale
Telefon: 01 /369 30 00
http://www.fu.gov.si/

Uradne ure urada:
sreda od 7.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ureMINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Direktorat za obrambne zadeve
Uprava za obrambo Ljubljana
Vojkova cesta 55a
1000 Ljubljana
Telefon: 01/471 1826
Faks: 01/471 17 81
E naslov: uoljubljanatajnistvo@mors.si


GEODETSKA UPRAVA RS
Območna Geodetska uprava Ljubljana
Izpostava Domžale

Ljubljanska 80, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 721 87 40
Faks: 01 / 721 87 49
http://www.gu.gov.si

uradne ure:
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
petek: od 8.00 do 13.00


POLICIJSKA POSTAJA DOMŽALE
Ljubljanska 96, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 65 80
Faks: 01 /724 65 99
Nujni primeri: 113


CENTER ZA SOCIALNO DELO OBČINE DOMŽALE
Ljubljanska 70, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 63 70


CENTER POŽARNE VARNOSTI
Količevo 2A, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 61 50


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Območna enota Ljubljana
Urad za delo Domžale

Ljubljanska 80, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 14 45
Faks: 01 / 721 26 81
http://www.ess.gov.si

uradne ure:
ponedeljek od 8.00 do 15.00
torek od 8.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 18.00
četrtek ni uradnih ur petek od 8.00 do 13.00
sobota od 08. do 12.00 ure, in sicer vsako prvo soboto v mesecu (ali drugo, če prva sobota pride na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan)


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Območna enota Ljubljana
Izpostava Domžale

Ljubljanska 70, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 08 00
Faks: 01 / 724 08 27

uradne ure:
ponedeljek in torek: 08.00 - 12.00 in 13.00 -15.00,
sreda: 08.00 - 12.00 in 13.00 -18.00,
petek: 08.00 - 13.00,
sobota (samo na sedežu območnih enot ZZZS vsaka prva sobota v koledarskem mesecu oziroma druga sobota, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan): 08.00 – 12.00.


SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
Izpostava Domžale
Ljubljanska 76, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 43 78


SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Domžale
Ljubljanska 76, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 721 94 80


OKRAJNO SODIŠČE V DOMŽALAH
Ljubljanska 76, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 721 23 22
Faks: 01 / 724 14 36

uradne ure:
ponedeljek: od 9.00 do 12.00
sreda: od 9.00 do 12.00 ter od 14.00 do 16.00
petek: od 9.00 do 12.00

ODDELEK ZEMLJIŠKE KNJIGE

uradne ure:
od ponedeljka do petka: od 9.00 do 12.00
sreda: od 14.00 do 16.30


SODNIK ZA PREKRŠKE DOMŽALE
Ljubljanska 76, 1230 Domžale
Telefon in faks: 01 / 721 00 59


OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI
Zunanji oddelek v Domžalah
Ljubljanska 76, 1230 Domžale
Telefon in faks: 01 / 724 13 03

 
INŠPEKTORAT RS ZA DELO
Ljubljanska 36, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 729 59 40


INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ljubljanska 36, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 729 59 50

Javna agencija RS za varnost prometa, Izpitni center
uradne ure:
ponedeljek: od 14.00 do 16.00
sreda: od 8.00 do 11.00 ter od 14.00 do 16.00
petek: od 8.00 do 11.00

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si