Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Jože Pogačnik

rojen 27. 07. 1916, živi v Domžalah, je priznanje častni občan prejel v letu 2003 za prispevek k razvoju Občine Domžale. Svoje življenjsko delo je opravil predvsem kot direktor Tosame, uspešno pa je dvakrat opravljal tudi funkcijo predsednika Skupščine Občine Domžale.

Njegov vpliv na razvoj TOSAME in njeno modernizacijo je zelo pomemben, s svojo strokovnostjo pa je zaznamoval tudi gospodarski in širši družbeni razvoj. Pri oblikovanju prvega programa izgradnje mreže novih osnovnih šol in uvedbe I. samoprispevka in programa izgradnje vodovodov z vodilom »zdrava pitna voda za vse« je imel g. Pogačnik odločilno vlogo. Zelo pomemben je tudi njegov prispevek pri ohranitvi železniškega prometa na progi Kamnik – Domžale – Ljubljana. V obdobju njegovega vodenja občine so bile uvedene krajevne skupnosti kot nove pomembne oblike krajevne samouprave.

Bil je tudi poslanec Gospodarskega zbora republiške skupščine in sopodpisnik znane politične akcije »25 poslancev« ob kandidiranju za člana predsedstva SFRJ iz Slovenije, ki sta jo vodila poslanca Cene Matičič in Ivan Kreft. Za poskus zgodnejšega vprašanja demokratičnih oblik političnega življenja je z grenkobo in razočaranjem doživel politične kritike. G. Pogačnik je bil vedno skromen in preprost, zato je užival velik ugled med delavci kot človek z izraziti socialnim čutom in razumevanjem za malega človeka. Pogum in človečnost sta vrlini, po katerih ga poznamo občani naše občine.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si