Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odbor za družbene dejavnosti

Sestava:

 1. Andreja POGAČNIK JARC /LTD/, Prešernova ul. 43, 1230 Domžale, predsednica
 2. Sonja OREŠEK /LTD/, Depala vas 64, 1230 Domžale, članica
 3. Damjana KOROŠEC /LTD/, Ljubljanska c. 80, 1230 Domžale, članica
 4. Gašper KOPITAR /LTD/, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale, član
 5. mag. Majda PUČNIK RUDL /SDS/, Hudo, Potočna ul. 2, 1235 Radomlje, članica
 6. Matej ORAŽEM /Lista Reza/ Dragomelj 151, 1230 Domžale, član 
 7. Marija PUKL /DeSUS/, Bistriška c. 4, 1230 Domžale, članica
 8. Andreja ŠUŠTAR /NSi/, Preserje pri Radomljah, Igriška ul. 30. 1235 Radomlje, članica
 9. Igor JERETINA /Lista za Domžale/, Triglavska ul. 3, 1235 Radomlje, član
   
Naloge:

Odbor za družbene dejavnosti opravlja naloge na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije, socialnega varstva, dela z mladimi, skrbi za starejše občane. Odbor redno spremlja delovanje javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti, kjer je ustanovitelj ali soustanovitelj občina Domžale ter enkrat letno pripravi skupno poročilo o stanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti s katerim seznani občinski svet.

Vabilo

Poročila javnih zavodov 2016:

Osnovne šoleGradivo k točki 1


VrtciGradivo k točki 2

Center za mladeGradivo k točki 3
Glasbena šola DomžaleGradivo k točki 4
Mestne lekarneGradivo k točki 5
Knjižnica DomžaleGradivo k točki 6
Kulturni dom Franca BernikaGradivo k točki 7
Zavod za šport in rekreacijo DomžaleGradivo k točki 8
Zdravstveni dom DomžaleGradivo k točki 9

Krajša analiza finančnega poslovanja javnih zavodov - Oddelek za družbene dejavnosti Gradivo k točki 10

Revizijska poročila Gradivo k točki 11 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si