Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sestava:

 1. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/, predsednica
 2.  Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/, član
 3.  mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/, članica
 4.  Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/, članica
 5.  mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/, član


Naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • pripravlja sklepe o potrditvi mandatov članov občinskega sveta ter sklepe o potrditvi mandata novega člana občinskega sveta v primeru prenehanja mandata kateremu od članov sveta,
 • obravnava predloge svetov javnih zavodov in javnih podjetij za imenovanje ravnateljev ali direktorjev  ter izdaja soglasja ali mnenja h kandidaturam, če občinski svet v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja ali soglasja;
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet
Zapisniki:
Zapisnik 1. seje
Zapisnik 2. seje
Zapisnik 3. seje
Zapisnik 4. seje
Zapisnik izredne seje
Zapisnik 5. seje
Zapisnik 6. seje
Zapisnik 7. seje
Zapisnik 8. seje
Zapisnik korespondenčne seje
Zapisnik 9. seje
Zapisnik 10. seje
Zapisnik 11. seje
Zapisnik 12. seje
Zapisnik 13. seje
Zapisnik 14. seje
Zapisnik 15. seje
Zapisnik 16. seje
Zapisnik 17. seje
Zapisnik 18. seje
Zapisnik 19. seje
Zapisnik 20. seje
Zapisnik 3. korespondenčne seje
Zapisnik 4. korespondenčne seje
Zapisnik 5. korespondenčne seje
Zapisnik 6. korespondenčne seje
Zapisnik 7. korespondenčne seje
Zapisnik 8. korespondenčne seje
Zapisnik 9. korespondenčne seje
Zapisnik 10. korespondenčne seje

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si