Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Oddelek za premoženjske zadeve

Področje javne varnosti, požarne varnosti in civilne zaščite, področje stanovanj in poslovnih prostorov (stanovanjske zadeve - najem, nakup, stanovanjski krediti, poslovni prostori, najem poslovnih prostorov, najemnine).

Na oddelku za premoženjske zadeve stranka (občan) lahko vloži vse vloge, predloge, pohvale, pritožbe, mnenja in dopolnitve vlog na področjih:

 • javne varnosti, požarne varnosti in civilne zaščite
 • stanovanj, poslovnih prostorov (stanovanjske zadeve (najem, nakup), stanovanjski krediti, poslovni prostori, najem poslovnih prostorov, najemnine)

 • Povrnitev škode ob nesreči posameznika
  Priloge:

  - ocena škode
  - izpisek iz zemljiške knjige
  - sklep o dohodnini

  Taksa: Vloga je oproščena plačila upravne takse.
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 32.5kb
 • Vloga za zamenjavo stanovanja
  Priloge:
  -potrdilo o poravnani najemnini in drugih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja (izda pooblaščeni upravnik)
  -odločbo o odmeri dohodnine za preteklo leto za vse zaposlene člane gospodinjstva
  -dokazila o razlogih za zamenjavo stanovanj(npr.:povečanje družine, zdravstveni razlogi, razlogi, ki izvirajo iz narave dela, ki ga opravlja najemnik ali ožji družinski člani)

  Taksa: upravna taksa v višini 22,66 EUR se plača (ZUT-UPB3, Ur.list RS št.42/07).
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 43.5kb
 • Vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju
  Priloge:
  -tloris skice stanovanja na katerih je potrebno označiti želene spremembe

  Taksa: upravna taksa v višini 22,66 EUR se plača (ZUT-UPB3, Ur.list RS št.42/07, s spremembami).
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 27kb
 • Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju
  Taksa: upravna taksa se na podlagi 28.člena ZUT ne zaračunava.
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 24.5kb
 • Vloga za izdajo soglasja za spremembe najemne pogodbe
  Taksa: upravna taksa se na podlagi 13.člena ZUT ne zaračunava.
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 25kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si