Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


DOBAVA, MONTAŽA IN TESTIRANJE NOTRANJE IN ZUNANJE OPREME ZA VRTEC IN POŠ V IHANU

Investitor OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, 1230 Domžale namerava zgraditi novi objekt -ŠIRITEV VRTCA KRTEK IN PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE V IHANU.

TEHNIČNO POROČILO

PROJEKTNA NALOGA:

Investitor OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, 1230 Domžale  namerava zgraditi novi objekt -ŠIRITEV VRTCA KRTEK IN PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE V IHANU.

Za naročnika je potrebno izdelati projekt notranje opreme in zunanje opreme igrišča.
Obstoječi vrtec krtek ima 3 oddelke, novogradnja pa bo imela novih 7 oddelkov vrtca in 3 oddelke za osnovno šolo.

Na zahtevo naročnika smo pripravili spremenjen projekt opreme, ki namesto treh šolskih učilnic v nadstropju, vključuje 1x učilnico za I. triado devetletke in dve igralnici za potrebe vrtca (II. starostno obdobje). 

Naročnik in uporabniki so podali svoje podatke, potrebe in zahteve. V projektu je potrebno obdelati pritličje novogradnje ki obsega; 3 igralnice (I. starostno obdobje), 2. igralnici (I. starostno obdobje ali mešano), 1x večnamenski prostor, komunikacijski hodnik z garderobami za vse igralnice, sanitarije za otroke, prostor za individualno delo z otroki, skupni hodniki, kabinete, shrambe, garderoba za zaposlene, pralnica, prostor za čistila, razdelilna kuhinja.

V nadstropju se opremijo naslednji prostori; 2 igralnici (II. starostno obdobje), hodniki z garderobami za otroke, prostor za dejavnost otrok, knjižni prostor, 2 igralnici (II. starostno obdobje – namesto učilnic), 1x šolska učilnica (I. triada), sanitarije za šolski prostor, garderobe za šolski prostor.

Vsaka igralnica in učilnica ima tudi pripadajočo zunanjo teraso za katere se predvidijo mala premična PVC igrala. Poleg vsega so v nove prostore predvideni trije novi vhodi z vetrolovi. Dva vhoda v vrtec in stopnišče v nadstropje in enkrat šolski vhod s stopniščem in dvigalom. Zunanje površine so predvidene na jugo-vzhodni strani v atriju, ki ga objema novi prizidek in povezovalni hodnik do telovadnice.

Notranja oprema naj bo skladna s sodobno evropsko prakso, upoštevaje vse varnostne predpise naj bo igriva, ergonomska, sproščujoča, naravna in sodobna. Vse visoke omare so zaželene do stropa, kjer je to mogoče, s tem se optimalno izkoristi prostor.  Nižje pohištvo omarice, igralni kotički, mizice in podobno naj bo prestavljivo, vendar stabilno z možnostjo pritrditve na samem mestu.

Barvna karta talnih in stenskih površin naj obsega svetle pastelne odtenke od zelene, rumene, oranžne, krem. Barvna karta opreme pa naj deluje kot akcent k naravnim materialom – les. Primarne površine posameznih pohištvenih elementov bodo v naravni strukturi lesa (jesen, javor, breza), le določeni deli - ročaji, zgornje ploskve,  krila vratic, bodo predvidoma v osnovnih barvah (modra, rumena, rdeča, zelena).


TEHNIČNO POROČILO:

NOTRNAJI PROSTORI
Notranji prostori se opremijo s pohištvom izdelanim po načrtih in nekaterimi tipskimi elementi (izbrani igralni kotički, standardizirano pohištvo, tehnična oprema). Pohištvo se izdela iz različnih barvanih iveralov in ultrapasov. Iverali (oplemenitena iverica, obdelana z 120 gr. melaminsko folijo v dezenih svetlega javorja, jesen ali breza).

Posamezni elementi in deli pa so izdelani iz vezane plošče (če je naravno lakirana skladna z ostalim pohištvom), barvno lužena je lahko struktura bukev v barvah: rumena, zelena, modra, oranžna, rdeča.
Osnovne zahteve pri izdelavi pohištva so:
- da so vsi robovi iveral plošč zarobljeni z »abs« trakom 3mm,
- da so vse stranice omar –pohištva- vpasane k talnim zaokrožnicam
- da so vsi spodnji robovi zaprti z abs trakom, na podložkah ali PVC profilih tako, kot je to označeno v popisih,
- da imajo vse nizke omare višine 80, 85, 100 cm, skupno zgornjo barvano ploščo in različno glede na skupine učilnic:
pritličje: I. star. obdobje (3x igralnica in garderobe)  npr. oranžna
I. star. obdobje (2x igralnica)   npr. rumena

nadstropje: II. starostno obdobje (2x igralnica)   npr. zelena
  Dodatno II. starost. Obdobje (2x igral.) npr. zelena


- da imajo vse omare višine 200 in 260 cm skupno barvano letev, venec (velja za igralnice!)
- da se vse omare višin 80, 85, 100, 200 in 260 cm pritrjujejo medsebojno in v AB stene
- da so stenske obloge raznovrstne, kot na primer iveral plošče z abs robovi, veliko ogledalo v skupnem prostoru z drsno prekrivno ploščo (bela za pisanje), ostala ogledala, table iz plute, magnetne table, knjižne poličke na iveral podlagi, vse uokvirjeno z masivnim natur lakiranim okvirjem (npr. bukev, javor, jesen)
- da so vsi pokončni robovi  ob podbojih in vogalih sten zaščiteni z masivnimi bukovimi (ali skladno z opremo) natur lakiranimi vogalnimi letvami,
- da so magnetni trakovi, vogalne in druge zaščitne letve po možnosti lepljene na AB in predelne stene
- da se vtičnice tam, kjer je možno prestavi na notranjo stran omar ali polic, na primer v igralnicah, kabinetu, kuhinji,
- da so vsi robovi in vogali poudarjeno zaokroženi
- da se predvidi stenska zaščita na hodniku pri kuhinji zaradi prevoza kuhinjskih vozičkov, po opisu v popisu opreme
- da se vsi izpostavljeni elementi strojnih instalacij (radiatorji), zaščitijo z varovalnimi lesenimi letvicami na kovinski podkonstrukciji  

- vsa vratna krila morajo biti na strani tečajev zaščitena z zaščitno opno (PVC ali rolo), pripira ne sme biti dosegljiva s prsti

- ogledala nad umivalniki v otroških sanitarijah, so predvidena v popisu strojnih instalacij PZI, vendar predlagamo posebno obdelavo le-teh. Okvir zrcala nad nizkimi umivalniki naj bo drugačne oblike – npr. roža (ponovitev fasadnega vzorca vrtca krtek), v sredini okroglo zrcalo fi40cm, okvir oblikovan barvana vezana plošča v skladu z izborom keramike in odtenka posamezne igralnice
 

                                                                                                Sestavil:
                                                                                    Andrej Pilih, univ.dipl.inž.arh.


                                                                                           Odgovorni projektant:
                                                                               Gregor Kraševac, univ.dipl.inž.arh.

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si