Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


REKONSTRUKCIJA IN ŠIRITEV VRTCA PALČEK NA VIRU

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Investitor, Občina Domžale, želi na Viru pri Domžalah rekonstruirati in dozidati obstoječ Vrtec Palček. Slednji je šest oddelčni, predvideva pa se pet oddelčni prizidek. En oddelek v obstoječem vrtcu se ukine na račun sodobnejše kuhinje, tako da bo imel rekonstruiran in prizidan vrtec skupaj 10 oddelkov.
OBSTOJEČ VRTEC
V obstoječem vrtcu se poleg kuhinje rekonstruira oz. preuredi energetske prostore: kotlovnico, elektro prostor, pralnico. Gospodarski vhod v vrtec se uporabi za nov vhod za starše in otroke, gospodarski dostop se prestavi bližje novemu vrtcu ob kuhinjo.
Obstoječ vrtec je pritličen lesen montažni objekt iz leta 1972. Streha je dvokapna.
PRIZIDEK K OBSTOJECEMU VRTCU
Nov vrtec – prizidek s petimi oddelki za otroke prve starostne skupine je umeščen na vzhodno stran obstoječe parcele, ob obstoječ vrtec na parcelah št. 692/3, 695/1, 695/3 695/4 in 695/5 (k.o. Domžale). Parkirišče je locirano na parceli, namenjeni javni infrastrukturi v lasti Občine Domžale.
Prizidek je velik (neto tlorisna površina) 647,33 m2.
Nov vrtec - prizidek je predviden kot lesen montažni pritličen in delno nadstropen objekt z delno ravno streho in delno dvokapno pločevinasto streho z naklonom 18 stopinj.
Z zasnovo novega vrtca – prizidka (igralnih in ostalih pomožnih prostorov), se obstoječi prostori vrtca (kjer je sedaj lociranih 6 oddelkov) po izgradnji novih prostorov priključijo in funkcionalno povežejo z obstoječimi prostori Vrtca Palček.
Za potrebe funkcioniranja obstoječega in novega vrtca se v prostorih obstoječega vrtca ukine ena igralnica in par pomožnih prostorov. Na pridobljeni kvadraturi se organizira nova kuhinja za potrebe povečanega vrtca, en sanitarni sklop za otroke drugega starostnega obdobja in pralnica.
Ob obstoječem objektu se izvede povezava med starim in novim delom vrtca z zastekljenim hodnikom. Kuhinja ima vrata na proti gospodarskemu dostopu in v hodnika starega in novega dela vrtca.
Objekt vrtca je nizek, v večini pritličen, lesen montažni objekt, orientiran proti jugu in zahodu. Osnovni gradbeni material za prizidek je les. Gre za montažno skeletno gradnjo s stenskimi stebriči in diagonalami ter nosilnimi lepljenimi nosilci in paličnimi nosilci. Nosilna konstrukcija je oblečena z OSB ploščami in mavčno vlaknenimi ploščami, polnilo je mineralna volna. Po tem sistemu so narejene zunanje in notranje stene ter strešne in medetažne konstrukcije.
Zunanje stene so debeline cca 30 cm in imajo med leseno konstrukcijo 16cm mineralne volne, na zunanji steni mavčno vlaknenih plošč pa je dodano še 10cm mineralne volne oz. Neoporja.
Stropovi so debeli 26cm s prečnimi in vzdolžnimi stropniki, vmes je mineralna volna. Na ravnih strehah so še naklonske letve in vmesna mineralna volna. Skupaj je na strehi od 26-40cm mineralne volne.
Talna plošča pa je betonska debeline 25 cm, hidoizolirana z bitumenskimi trakovi, toplotno z 10cm XPS-a nanjo pa je narejen plavajoči estrih.
Prednost montažne gradnje je poleg dobrih toplotnoizolativnih lastnosti, zmanjšanje problema toplotnih mostov, majhne lastne teže (manjši temelji) tudi zelo hitra gradnja in nepotratnost s kvadraturo prostora (manj bruto kvadrature odvzame nosilna konstrukcija).

Objekt je zasnovan kot energetsko varčen oziroma nizkoenergijski objekt. V nizkoenergijskem objektu smo, zaradi zrakotesnosti konstrukcij in boljših izolacijskih materialov, zagotovili zadostno količino zraka s prisilnim prezračevanjem. Optimalna rešitev je v prezračevalnih sistemih z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka. To nam zagotavlja vedno svež zrak, optimalno mikroklimo in energijsko učinkovitost. Osnova takšnega prezračevalnega sistema je rekuperator toplote. To je zračni toplotni izmenjevalec, kjer se križata odpadni izstopni zrak in cist vstopni zrak. Pri tem se ne mešata, temveč le oddata in sprejmeta toploto preko lamel izmenjevalca. Ventilatorja uravnavata pretok zraka, vgrajeni filtri pa očistijo sveži in iztrošeni zrak. Prezračevanje z rekuperacijo, poleg manjših toplotnih izgub in stalnega dotoka svežega zraka, zagotavlja konstantno vlažnost, filtriran zrak, manjšo koncentracijo CO2 in manj neprijetnih vonjav.

Zunanje stavbno pohištvo ima velik vpliv na kakovost bivanja in porabo energije. Na objektu bodo vgrajena lesena troslojno zastekljena okna. V njih je vgrajena trojna zasteklitev s toplotno prehodnostjo stekla 0,7 W/m²K in okna min. 1,1 W/m²K. Okna so okolju in ljudem prijazna ter zagotavljajo dobro toplotno in zvočno izolativnost. Materiali se s svojimi lastnostmi prilagajajo klimatskim razmeram v objektu in tako veliko pripomorejo k bivalnemu ugodju.

Strehe so predvidene dveh vrst: ravne s PVC strešno kritino in minimalnim naklonom 2% in dvokapnice s pločevinasto streho naklona 18 stopinj. Na obstoječem vrtcu se menja tudi kritina iz salonitne na pločevinasto kritino z protikondenznim slojem.

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si