Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Dr. Velimir Vulikić

Že več kot 60 let se ukvarja s pisanjem črtic, strokovnih stomatoloških prispevkov in proze, ki je dosegla že 26 knjig. Dr. Vulikić je član v desetih društvih, sekcijah in klubih, med drugim v muzejskem društvu Domžale in društvu diabetikov Domžale. Je dobitnik številnih priznanj in odličij, med drugim Kajuhove nagrade, priznanja občinske gasilske zveze Domžale, nagrade občine Domžale in srebrne plakete Občine Domžale. S svojim delom je obogatil naše poznavanje kulture in zgodovine občine Domžale, pa tudi širše. Njegovo strokovno delo je neprecenljivo daleč naokoli pa tudi preko naših meja.

Primarij dr. Velimir Vulikić dr. stomatologije se je rodil 9. aprila 1931 v vasi Vitomirica pri Peči na Kosovu. Po mali maturi leta 1947 se je vpisal na Sanitetno oficirsko šolo v Beogradu, ki se je leto kasneje preselila v Šentvid nad Ljubljano. Po končanem šolanju za dentista je kot častnik opravljal dela zobnega terapevta v vojaških enotah po Sloveniji s sedežem v Ljubljani. Leta 1952 se je poročil z Domžalčanko Amalijo Zarnik ter si v Domžalah ustvaril dom in družino. Leta 1957 je vpisal študij Stomatologije na ljubljanski  Medicinski fakulteti. Po končanem študiju se je zaposlil v vojaški bolnišnici Mladika v Ljubljani in bil predstojnik Stomatološkega oddelka in referent za zobozdravstvo ljubljanskega armadnega območja, vse do invalidske upokojitve. Leta 1965 je v dogovoru z Zdravstvenim domom Domžale v zobni ambulanti ustanovil ordinacijo za ortodontijo, tako da otrokom in staršem ni bilo treba hoditi na tovrstno zdravljenje v Ljubljano. Leta 1971 je kot prvi stomatolog v JLA opravil magisterij.
Ves čaj se je ob delu ukvarjal z raziskovanjem, publiciranjem, urejanjem vojaškega strokovnega časopisa in se podiplomsko izpopolnjeval v stroki. V začetku 70. let so se začeli zaostrovati odnosi znotraj partije. Ker je mislil s svojo glavo, so ga hoteli premestiti v Drugo republiko. Zahteval je demobilizacijo, vendar so prošnjo zavrnili. Tako je ostal v Mladiki do invalidske upokojitve leta 1978. Leta 1985 je zagovarjal doktorsko disertacijo Zobozdravstvo v NOB na Slovenskem. Po upokojitvi je začel z novim življenjem, kakršnega si je želel. Imel je dovolj časa za svojo ljubezen – raziskovanje in pisanje.

V letu 1991 (in pred tem) je aktivno podpiral osamosvojitev Slovenije in leta 1988 aktivno sodeloval tudi na obeh Zborih kulturnih delavcev na temo Suverenost slovenskega naroda. Od samega začetka je bil član Svetovnega slovenskega kongresa, ki je igral pomembno vlogo pri osamosvajanju in mednarodnem priznanju Slovenije.
Že več kot 60 let se ukvarja s pisanjem črtic, strokovnih stomatoloških prispevkov in proze, ki je dosegla že 26 knjig, od tega so za Domžale pomembne: »V zrcalu Račnega potoka«, ki govori o ljudeh Moravške doline, »Senator s  sv. Trojice« opisuje senatorja kraljevega senata v Beogradu dr. Valentina Rožiča, po rodu iz Žej. Knjiga »Bratje Pirnat« pripoveduje o 40. letih prepevanja bratovskega okteta Pirnat iz Domžalskega. »Ljudje izpod vrha sv. Trojice, pripoveduje o ljudeh v hribovskih vaseh. V knjigi »Glasbenik Stane Habe – Vrhničan,v Domžalah« opisuje življenje kulturnega delavca in organizatorja glasbene vzgoje in častnega občana občine Domžale. »Domžalska leta prof. Matije Tomca« govori o delu domžalskega župnika in enega največjih slovenskih skladateljev sakralne in narodne glasbe. Knjiga iz življenja vojaškega zobozdravnika« je avtobiografsko delo dr. Vulikića.. Zadnji dve njegovi knjigi sta »Gregor Ahčin slovenski kiropraktik« in »60 let poletnega gledališča na Studencu –kronika«.

Dr. Vulikić je član v desetih društvih, sekcijah in klubih, med drugim v muzejskem društvu Domžale in društvu diabetikov Domžale, Je dobitnik številnih priznanj in odličij, med drugim Kajuhove nagrade, priznanja občinske gasilske zveze Domžale, nagrade občine Domžale in srebrne plakete Občine Domžale.

Dr. Vulikić živi in dela že 60 let v Domžalah. S svojim delom je obogatil naše poznavanje kulture in zgodovine občine Domžale, pa tudi širše. Njegovo strokovno delo je neprecenljivo daleč naokoli pa tudi preko naših meja. Dr. Vulikć je človek z izjemnimi dosežki v svojem življenju in nekdo na katerega smo občani Občine Domžale zelo ponosni.
 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si