Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Peter Primožič

Ves čas Primožičevega pravniškega delovanja ja bil povezan z volilnimi opravili v občini, sprva kot tajnik občinske volilne komisije, v zadnjih desetletjih kot njen predsednik, vse do volitev 2010. Večina Domžalčanov pa Petra Primožiča pozna tudi kot predanega planinca, ki je več kot desetletje PD Domžale tudi predsedoval. Nedvomno je Peter Primožič s svojim predanim strokovnim delom kot predsednik Skupščine občine Domžale v obdobju 1986 do 1990 in kot prostovoljec v eni najštevilčnejših organizacij civilne sfere v lokalni sredini pustil prepoznaven pečat.

Rodil se je na robu današnje občine Domžale, na Prevaljah, v številno kmečko družino. Osnovnošolske klopi je obiskoval v bližnjem Brdu pri Lukovici in kot eden redkih kmečkih otrok teh krajev gimnazijo v Kamniku. Po študiju prava se je kot mlad pravnik zaposlil na Občini Domžale, kjer je kot pravni referent in vodja družbenih dejavnosti vztrajal deset let.

Pravniška znanja in izkušnje je udejanjal v uspešnem domžalskem Biroju 71, pa splošni in kadrovski službi takrat najuspešnejšega »trgovca« tega območja, v Napredku, od koder je leta 2001 odšel med upokojence.
V družbeno politično življenje se je vključil že zgodaj, v študentskih letih. Sam pravi, da predvsem v družbeno življenje, saj je svoje delo v takratni SZLD videl predvsem kot nalogo, kako ljudem pomagati pri reševanju težav in jih vključevati v soodločanje. Tako ni bilo naključje, da je bil v letih 1983 – 1986 izbran na funkcijo družbenega pravobranilca in leta 1986 izvoljen za predsednika Skupščine občine Domžale. Ta čas je bil zaznamovan z odličnim sodelovanjem z občankami in občani, s prepričanjem, da funkcionarji in delavci v upravi služijo prav njim. To je bilo obdobje velikih dosežkov prav zaradi velike pripravljenosti vseh. Vse dejavnosti, vsi kraji, vse generacije so bile deležne napredka: melioracije večine vodotokov, gradnja dodatnih nasipov, pa novo črpališče pitne vode in dodatni kilometri vodovodov, kanalizacij ter asfaltnih cest. V to obdobje sodijo nov vrtec v Mengšu, prizidki k šolam Preserje, Dob, Rodica in Srednji šoli v Domžalah. Gradil se je Center požarne varnosti, Dom športnih organizacij, gledališče na Studencu, počitniški dom za otroke na Krku. Dobili smo povečano poštno poslopje s sodobno telefonsko centralo, v Domžale je pritekel plin. Izjemen razvoj v obdobju njegovega predsednikovanja je pripisati izjemnim okoliščinam, pripravljenosti podpreti dobre projekte s samoprispevkom, prostovoljnim delom, dodatnimi sredstvi podjetij, podjetnikov, obrtnikov, pripravljenosti stopiti skupaj in uresničiti z največjim soglasjem dogovorjene načrte.

Ves čas Primožičevega pravniškega delovanja ja bil povezan z volilnimi opravili v občini, sprva kot tajnik občinske volilne komisije, v zadnjih desetletjih kot njen predsednik, vse do volitev 2010. Tudi iz tega obdobja so izkušnje le pozitivne, od dela z ljudmi v odborih, ki opravljajo svoje delo strokovno do priložnosti spoznati prav vse kraje v nekdanji občini, kjer so bila volišča, teh pa ni bilo malo.

Večina Domžalčanov pa Petra Primožiča pozna tudi kot predanega planinca, ki je več kot desetletje PD Domžale tudi predsedoval. Njegovo vodenje so zaznamovali uspehi pri delovanju društva: postajalo je vse bolj odprto za vse, ki imajo planine in gore radi, deloval je izjemno povezovalno, bodisi pri skupnih akcijah za izboljšanje materialnih – prostorskih pogojev (Domžalski dom na Veliki Planini, plezališče na Rodici), usposabljanju in vzgajanju strokovnih delavcev, vodnikov, markacistov, alpinističnih inštruktorjev, oživelo je delo z mladimi, v to obdobje segajo nekatere uspešne alpinistične odprave v Himalajo in Patagonijo in, ne nazadnje, bil je pobudnik danes vse bolj priljubljenega in množičnega že tradicionalnega  srečanja planincev pri Domžalskem domu na Mali Planini zadnjo avgustovsko nedeljo.

Nedvomno je Peter Primožič s svojim predanim strokovnim delom kot predsednik Skupščine občine Domžale v obdobju 1986 do 1990 in kot prostovoljec v eni najštevilčnejših organizacij civilne sfere v lokalni sredini pustil prepoznaven pečat.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si