Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


JAVNI RAZPIS ZA IZBOR BANKE ZA SODELOVANJE PRI DODELJEVANJU DOLGOROČNIH PODJETNIŠKIH POSOJILJAVNI RAZPIS
ZA IZBOR BANKE  ZA SODELOVANJE PRI DODELJEVANJU  DOLGOROČNIH  PODJETNIŠKIH POSOJIL


Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale načrtuje Občina Domžale v letu 2013, subvencioniranje obrestne mere pri podjetniških posojilih v višini 45.000 EUR.

Proračunska sredstva v višini 45.000 EUR bodo namenjena kot neposredna subvencija k plačilu obresti pri posojilih, ki jih bodo posojilojemalci najeli pri izbrani banki po pogojih in na način določen v medsebojni pogodbi o sodelovanju med občino in banko. Posojila se bodo dodeljevala za naložbe v gospodarstvo in sicer samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Domžale.

Občina Domžale bi rada proračunska sredstva oplemenitila tudi z bančnimi sredstvi, da bi bila razpisana vsota posojil čim večja. Zato vabimo banke, da pošljejo ponudbe za poslovno sodelovanje pri dodeljevanju  dolgoročnih  podjetniških posojil z Občino Domžale.

Dokumentacija in navodilo za pripravo ponudbe sta objavljena na spletni strani Občine Domžale www.domzale.si, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi, dvignete pa jo lahko tudi na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale.

Ponudnike vabimo, da svoje ponudbe za poslovno sodelovanje oddajo v zaprti ovojnici, s pripisom "PONUDBA BANKE ZA POSOJILA ZA  PODJETNIŠTVO«, kot priporočeno pošiljko najpozneje do 18.3.2013 do 24. ure (datum poštnega žiga), na naslov Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali osebno na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 2.4.2013.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.


                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                                          TONI DRAGAR

 • rd posojila obrt dom 13
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 108.5kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si