Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Osnovne informacije
Število prebivalcev:
35.039 (na dan 1.1.2015)
Velikost občine: 72,3 KM2
Število naselij: 50
Število krajevnih skupnosti: 13
Statistična regija: Osrednjeslovenska

Župan: Toni Dragar
Podžupanja: mag. Renata Kosec
Direktor občinske uprave: Edvard Ješelnik
Število svetnic in svetnikov: 31
Število zaposlenih v občinski upravi: 61

Občinski časopis:
SLAMNIK
e-pošta:
dostopen na povezavi: Občinsko glasilo Slamnik

Uradni vestnik:
http://vestnik.domzale.si

Občinska facebook stran:
www.facebook.com/ObcinaDomzale

Mednarodno sodelovanje:
Koprivnica (HR), Euclid (ZDA), Ruti (ŠVICA)

Občinski praznik:
19. april – v spomin na dan, ko so bile leta 1952 Domžale razglašene za mestno občino.

Lega:
 • 430 km od Münchna, 270 km od Benetk
 • 120 km od jadranske obale (Koper)
 • 15 km severovzhodno od glavnega mesta Slovenije Ljubljane
 • 15 km jugovzhodno od ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika na Brniku
 • ob glavni prometni povezavi zahod-vzhod: Milano-Budimpešta: E70-E57-E71


Podnebje:

 • povprečna celoletna temperatura 9,7 oC
 • povprečna zimska / poletna temperatura 0,1 / 18,8 oC
 • letna povprečna količina padavin 1370 mm

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si