Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Grb in zastava
Občinski svet občine Domžale je na svoji 22. seji dne, 24. 10. 1996, sprejel ODLOK O GRBU IN ZASTAVI OBČINE DOMŽALE (Uradni vestnik Občine Domžale štev. 14/96), v katerem je določena vsebina obeh simbolov, pa tudi njuna uporaba.

GRB

Grb občine Domžale so trije zlati žitni klasi v modrem grbovnem polju, med seboj prepleteni v slamnikarsko kito. Grb občine Domžale je upodobljen na ščitu pozno gotskega obdobja sanitske oblike.

Iz treh strani dna ščita rastejo proti sredini ščit tri žitne bilke, kjer se spletajo v slamnato kito vertikalno do glave ščita. Na tem mestu se razpletejo v šopek treh žitnih klasov, ki segajo s svojimi resami v desni kot do sredine zgornje stranice ščita in v levi kot ščita. Ves atribut je upodobljen v zlatu (rumena barva HKS 5K) na modrem ščitu (modra barva HKS 44 K).

Zlati znak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras. Predstavitev grba v narisu, v črno belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah so sestavni del tega odloka.


ZASTAVA
Zastava občine Domžale je modre barve (barva HKS 44 K) z rumenimi žitnimi bilkami (barva HKS 5K), spletenimi v slamnato kito, ki se zgoraj razpletejo v tri žitne klase.

Zastava občine Domžale je pravokotne oblike, razmerje višine proti dolžini je 1 : 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Vsa zastava je v modri barvi, njen prvi del je ločen z rumenim zlatim trakom vertikalno, katerega širina ne sme presegati dveh odstotkov celotne zastavine dolžine.

V sredini prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v modrem polju atribut občinskega grba v rumeni barvi, ki ne sme biti nižji od dveh tretjin višin barvnega polja zastave in ne višji od osem desetin (8/10) iste zastavine višine.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si