Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Sistem zaščite in reševanja v občini Domžale

"Kjer je volja, je pomoč!"
Občina Domžale je tako kot celotna Slovenija izpostavljena naravnim nesrečam, ki pomenijo oviro v njenem razvoju. Poleg nesreč, ki jih povzročajo naravnogeografske značilnosti, se ogroženost povečuje tudi z urbanizacijo in industrializacijo okolja, ki pa sta v razvoju celotne družbe skoraj neizogibna. Na podlagi ocen ogroženosti je občina Domžale najbolj ogrožena pred potresom, nevarnimi snovmi, požari, poplavami ter neurji. V sodobnem svetu pa ni možno izključiti tudi večjih nesreč v prometu in terorističnih dejanj.

Za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ima občina Domžale organiziran zaščitno-reševalni sistem, katerega vodi poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale s člani štaba Civilne zaščite Občine Domžale. V sistem so, poleg občinske Gasilske zveze kot najmnožičnejše organizacije, vključena še prostovoljna društva, podjetja in zavodi, ki v okviru svoje dejavnosti lahko ukrepajo v primeru naravnih in drugih nesreč. Sistem deluje v skladu z javnimi operativnimi načrti, ki so na vpogled na Oddelku za premoženjske zadeve Občine Domžale.

Za uspešno delovanje sistema je potrebno izvajati stalna usposabljanja in urjenja reševalcev ter vodstvenega kadra. Vsako leto je tako, poleg vrste rednih usposabljanj posameznih reševalnih enot, potrebno izvesti več manjših in obsežnejših vaj, v katerih se preizkuša njihova pripravljenost in usposobljenost.


 

 


 

 


 

 


 


 


 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si