Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Oddelek za urejanje prostora

Jure Košutnik, vodja oddelka
Domžale, Savska 2, 1230 Domžale
Telefon 01/721 36 86
Faks: 01 / 721 42 31
E-pošta: prostor@domzale.si

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek in petek od 8 do 12
 • sreda od 8 do 12 in od 13 do 18
Oddelek za urejanje prostora opravlja naloge na področjih:
 • urbanistično planiranje in načrtovanje,
 • vodenje prostorskih katastrov občine,
 • priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskih aktov,
 • nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • izdelovanje podlag za obračun nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča,
 • skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne dediščine,
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja,
 • priprava razvojnih programov in strategije,
 • zbiranje podatkov za statistično in analitično obdelavo,
 • vodenje evidece zemljišč v lasti občine.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si