Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Občinski štab za Civilno zaščito

Občinski štab za Civilno zaščito izvaja operativno in strokovno vodenje zaščite in reševanje v občini Domžale.

Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, ki ima svojega namestnika. Člani štaba poveljniku pri vodenju nudijo strokovno pomoč s področij: gasilstva, gradbeništva, kemije, komunalne infrastrukture, medicine, strojništva, logistične podpore, nastanitve, komunikacij, operative in odnosov z javnostmi.
Štab se aktivira, ko je obseg nesreče tako velik, da je ni mogoče obvladovati v okviru javnih služb. Za svoje delo je poveljnik Civilne zaščite odgovoren županu. Poveljnik in člani štaba naloge opravljajo kot obvezniki sodelovanja v Civilni zaščiti.

Od leta 1990 dalje je bil Občinski štab Civilne zaščite, v primeru naravnih in drugih nesreč, aktiviran več kot štiridesetkrat in sicer v operativni ali celotni sestavi. Posredoval je ob poplavah, neurijih, požarih in požarni ogroženosti, suši, vojni za Slovenijo, sprejmu in nastanitvi beguncev, visokem snegu in drugih nesrečah, ki so prizadele našo občino. Več kot polovico intervencij je bilo zaradi poplav.

Vsaki dve leti Občinski štab Civilne zaščite organizira in izvede večjo občinsko zaščitno-reševalno vajo ter se udeležuje usposabljanj po specialnostih in različnih naravnih nesrečah. Člani štaba morajo poleg ustrezne izobrazbe in usposobljenosti opravljati redna in obnovitvena usposabljanja in urjenja.

Sestava Občinskega štaba Civilne zaščite je naslednja:

·         poveljnik: Marko ŽAGAR
·         namestnik poveljnika: Peter GUBANC
·         članica: Renata KOSEC
·         članica: Tina URANKAR
·         član: Janez KOSIRNIK
·         član: Matjaž MERKUŽIČ
·         član: Janez BRECELJNIK
·         član:Vido KOKALJ
·         član: Primož MARTER
·         član: Aleš STRAŽAR
·         član: Matija PODOBNIK
·         član: Darko JENKO
·         član: Janez ANŽIN
·         član: Sašo KOKALJ
·        član: Franci ŽANKAR

 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si