Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javna gasilska služba predstavlja najobsežnejši del zaščite in reševanja.

Izvajajo jo prostovoljna gasilska društva na območju občine ter poklicna gasilska enota javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale. Deluje pod poveljstvom gasilskega poveljnika občine Domžale, ki je za svoje delo odgovoren županu in je tudi član Občinskega štaba za Civilno zaščito. Poveljnik gasilske zveze Domžale je Matjaž Merkužič, podpoveljnika pa sta Matjaž Hribar in Igor Šarc.
 
Poklicna gasilska enota v Centru za zaščito in reševanje Domžale je enota 6. kategorije in osrednja gasilska enota v občini Domžale.  Poklicni gasilci poleg opravljanja nalog javne gasilske službe na območju celotne občine Domžale opravljajo tudi naloge tehničnega reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in prometnih nesrečah. Poleg tega v centru deluje 24-urna dežurna služba, ki sprejema informacije ter obvešča odgovorne v sistemu zaščite in reševanja. CZR Domžale na podlagi pogodb z državo opravlja tudi reševalne naloge na avtocesti in predorih med Trojanami in Ljubljano.
 

Gasilska zveza Domžale z operativnimi enotami prostovoljnih gasilskih društev opravlja javno gasilsko službo na naslednjih območjih:

- PGD Domžale – mesto, na celotnem območju KS Slavko Šlander ter delno na območju KS Simon Jenko in Vencelj Perko, kot enota 3. kategorije;

- PGD Ihan na območju KS Ihan, kot enota 2. kategorije;

- PGD Radomlje na območju KS Radomlje, kot enota 2. kategorije;

- PGD Jarše –Rodica na območju KS Jarše - Rodica, kot enota 2. kategorije;

- PGD Vir na območju KS Vir, kot enota 2. kategorije;

- PGD Homec na območju KS Homec - Nožice in KS Preserje, kot enota 2. kategorije;

- PGD Dob na območju KS Dob, razen v naseljih Žeje, Trojica, Laze in Brezovica, kot enota 2. kategorije;

- PGD Študa na delu območja KS Simon Jenko, kot enota 1. kategorije;

- PGD Stob - Depala vas na delu območja KS Vencel jPerko, kot enota 1. kategorije;

- PGD Pšata – Dragomelj na območju KS Dragomelj - Pšata, kot enota 1. kategorije;

- PGD Rova na območju KS Rova, kot enota 1. kategorije;

- PGD Žeje- Sv. Trojica na območju naselij Žeje, Trojica, Račni vrh, Laze in Brezovica, kot enota 1. kategorije;

- PGD Studenec pri Krtini na območju KS Krtina, razen v naselju Račni vrh, kot enota 1. kategorije.

Gasilske operativne enote sodelujejo pri gašenju in reševanju ob požarih ter opravljanju nalog zaščite in reševanja v primeru potresa, poplav in neurij, nesrečah z nevarnimi snovmi in RBK nevarnosti ter drugih nesrečah v skladu z njihovo opremljenostjo in usposobljenostjo. Naloge gašenja in reševanja po potrebi lahko opravljajo tudi na širšem območju.

Javna gasilska služba intervenira 200 do 300 krat letno. Največ intervencij imajo poklicni gasilci saj so vedno prvi na kraju nesreče, takoj za tem se jim, na podlagi potreb, pridružijo prostovoljni gasilci lokalnega PGD-ja in potrebi tudi drugih PGD-jev z območja občine.

Usposabljanja in opremljanja gasilcev se redno izvajajo v skladu z letnimi načrti usposabljanja in opremljanja. Poleg rednih urjenj, ki jih letno opravljajo v okviru gasilstva, sodelujejo tudi v občinskih zaščitno-reševalnih vajah.


 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si