Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


PROSTOVOLJNA DRUŠTVA

Na območju občine Domžale deluje več prostovoljnih društev, ki v okviru svoje dejavnosti s svojim znanjem in opremo lahko izvajajo naloge zaščite in reševanja.

Glede na navedeno so za opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči določena naslednja prostovoljna društva in druge nevladne organizacije:

- Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Domžale za opravljanje nalog reševanja iz ruševin;

- Društvo za raziskavo jam “Simon Robič” Domžale, za opravljanje nalog reševanja iz ruševin in opravljanja nalog prve pomoči;

- Kinološko društvo Domžale, za opravljanje nalog iskanja zasutih v ruševinah s psi;

- Območno združenje Rdečega križa Domžale za opravljanje nalog prve pomoči;

- PGD Vir, za opravljanje nalog prve pomoči;

- PGD Dob, za opravljanje nalog prve pomoči;

- PGD Domžale – mesto, za opravljanje nalog iskanja zasutih v ruševinah z geofonom ter reševanja iz ruševin ter nalog reševanja na vodi in iz vode;

- PGD Studenec pri Krtini, za opravljanje nalog prve pomoči;

- Radioklub Domžale za opravljanje nalog s področja zvez, informacijske in komunikacijske ter administrativne podpore;

- Rod Skalnih taborov Domžale za opravljanje nalog nastanitve in oskrbe ogroženih ter oskrbe reševalnih enot;

- Športno društvo Energija za izvajanje kurirske službe.

Reševalne enote, organizirane v okviru navedenih prostovoljnih društev, se lahko aktivirajo na podlagi odločitve Poveljnika Civilne zaščite in so v preteklosti sodelovale pri reševanju ob poplavah, neurjih, večjih požarih, v osamosvojitveni vojni, ob pripravah na sprejem beguncev, pri iskanju pogrešanih ter drugih nesrečah.

Usposabljanja in opremljanja pripadnikov enot se redno izvajajo v skladu z letnimi načrti usposabljanja in opremljanja. Poleg rednih urjenj, ki jih letno opravljajo v okviru svoje dejavnosti, sodelujejo tudi v občinskih zaščitno-reševalnih vajah.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si