Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


OBČINSKE ZAŠČITNO-REŠEVALNE VAJE

Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2000”

NAMEN: Preverjanje reševanja v primeru potresa

LOKACIJA : Ljubljanska cesta, Domžale - SPB-1

DATUM : 16. junij 2000

ŠT. REŠEVALCEV: 280

ŠT. VOZIL: 30

SODELUJOČI: Občinski štab Civilne zaščite Domžale, Gasilska zveza Domžale, Helios - Center požarne varnosti Domžale, Kinološko društvo Domžale, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Alpinistična sekcija pri Planinskem društvu Domžale, Radioklub Domžale, Rod skalnih taborov Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Rdeči križ Domžale, oddelek CZ za prvo pomoč, oddelek CZ za reševanje, oddelek CZ za prvo pomoč pri Vele d.d., Grasto d.o.o., Policijska postaja Domžale.


Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2003”

NAMEN: Preverjanje časa aktiviranja enot ter reševanje v primeru potresa

LOKACIJA: območje občine Domžale

DATUM: 23. maj 2003

ŠT. REŠEVALCEV: 102

ŠT. VOZIL: 17

SODELUJOČI: Občinski štab Civilne zaščite Domžale, Helios- Center požarne varnosti Domžale, Kinološko društvo Domžale, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Alpinistična sekcija pri Planinskem društvu Domžale, Potapljaško-raziskovalno društvo Eden sub Domžale, Radioklub Domžale, Rod skalnih taborov Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Grasto d.o.o., Policijska postaja Domžale, Ekipa za tehnično reševanje CZ, Prostovoljna gasilska društva Študa, Vir, Ihan in Jarše-Rodica.


Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2005”

NAMEN: Reševanje ob nesreči z nevarno snovjo in reševanje iz visokih zgradb

LOKACIJA: Ljubljanska cesta, Domžale

DATUM: 22. oktober 2005

ŠT. REŠEVALCEV: 169

ŠT. VOZIL: 28

SODELUJOČI: Občinski štab Civilne zaščite Domžale, Helios - Center požarne varnosti Domžale, Gasilska zveza Domžale, Kemis d.o.o., Javno komunalno podjetje Prodnik, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, Ekipa prve pomoči CZ iz KS Vir, Zdravstveni dom Domžale, Grasto d.o.o., Policijska postaja Domžale, Rod skalnih taborov Domžale.


Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2007”

NAMEN: Nenapovedano preverjanje aktiviranja enot ter reševanje v primeru potresa

LOKACIJA: Območje občine Domžale

DATUM: 8. november 2007

ŠT. REŠEVALCEV: 143

ŠT. VOZIL: 19

SODELUJOČI: Občinski štab Civilne zaščite Domžale, Služba za podporo CZ, Helios - Center požarne varnosti Domžale, Oddelek za prvo pomoč CZ Vir, Kinološko društvo Domžale, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Alpinistična sekcija pri Planinskem društvu Domžale, Radioklub Domžale, Rod skalnih taborov Domžale Zdravstveni dom Domžale, Rdeči Križ Domžale, Oddelek CZ za reševanje, Prostovoljna gasilska društva Vir, Jarše-Rodica, Dob in Radomlje.


Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2009”

NAMEN: Preverjanje pripravljenosti v primeru nesreče z nevarnimi snovmi

LOKACIJA: Helios TBLUS Količevo 2

DATUM: 16. oktober 2009

ŠT. REŠEVALCEV: 207

ŠT. VOZIL: 38

SODELUJOČI: Občinski štab Civilne zaščite Domžale, Helios - Center požarne varnosti Domžale, Gasilska zveza Domžale, Enote za prvo pomoč iz PGD Vir, Dob in Studenec, Enota za prvo pomoč OO Rdečega križa Domžale, Varnost Ljubljana, Kemis Radomlje d.o.o., Kinološko društvo Domžale, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Alpinistična sekcija pri Planinskem društvu Domžale, Radioklub Domžale, Rod skalnih taborov Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Športno društvo Energija, Trgovina Pavli, Policijska postaja Domžale.


Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2010”

NAMEN: Preverjanje pripravljenosti v primeru teroristične akcije v trgovskem centru

LOKACIJA: Mercator center Domžale

DATUM: 17. junij 2010
ŠT. REŠEVALCEV: 217

ŠT. VOZIL: 30

SODELUJOČI: Občinski štab Civilne zaščite Domžale, Helios - Center požarne varnosti Domžale, Gasilska zveza Domžale, Enote za prvo pomoč iz PGD Vir, Dob in Studenec, Tehnično reševalna enota PGD Domžale-mesto, Enota za prvo pomoč OO Rdečega križa Domžale, Varnost Ljubljana, Kinološko društvo Domžale, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Radioklub Domžale, Rod skalnih taborov Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Rod skalnih taborov Domžale, Trgovina Pavli, Policijska postaja Domžale, Mercator Domžale.


Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2012”

NAMEN: Preverjanje pripravljenosti in sodelovanje s Slovensko vojsko v primeru potresa

LOKACIJA:osrednji del mesta Domžale, Helios Količevo, Srednje Jarše

DATUM: 25. maj 2012

ŠT. REŠEVALCEV: 400

ŠT. VOZIL: 52

SODELUJOČI: Občinski štab civilne zaščite Občine Domžale, Služba za podporo CZ, Gasilska zveza Domžale, Helios – Center požarne varnosti Domžale, Slovenska vojska - 10. MOTB, 15.HEB, 14. INŽB, OO Rdečega križa Domžale, Enote za prvo pomoč iz PGD Vir, Dob in Studenec, Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Domžale, Jamarsko društvo »Simon Robič« Domžale, Radio klub Domžale, Kinološko društvo Domžale, Rok skalnih taborov Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Policijska postaja Domžale, Varnost Ljubljana, podjetje Grasto, Trgovina Pavli s.p.

 

Državna štabna zaščitno-reševalna vaja “Potres 2012”

NAMEN: Teoretično preverjanje pripravljenosti OŠCZ v primeru potresa

LOKACIJA: osrednji del Slovenije

DATUM: 24 in 25. september 2012

ŠT.UDELEŽENCEV: 10
ŠT. VOZIL: 1

SODELUJOČI: Občinski štab civilne zaščite Občine Domžale, Službe za podporo CZ


Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2013”

NAMEN: Preverjanje pripravljenosti v primeru požara v Hali komunalnega centra

LOKACIJA: Hala komunalnega centra Domžale z okolico

DATUM: 25. oktober 2013

ŠT. REŠEVALCEV: 220

ŠT. VOZIL: 52

SODELUJOČI: Občinski štab civilne zaščite Občine Domžale, Služba za podporo CZ, Gasilska zveza Domžale, Helios – Center požarne varnosti Domžale, Slovenska vojska (zdravstvena enota, helikopterska eskadrilja), OO Rdečega križa Domžale, Enote za prvo pomoč iz PGD Vir, Dob in Studenec, Jamarsko društvo »Simon Robič« Domžale, Radio klub Domžale, Rok skalnih taborov Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Policijska postaja Domžale, Varnost Ljubljana, podjetje Grasto, Trgovina Pavli s.p.

Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2014”

NAMEN: Preverjanje pripravljenosti v primeru porušitve jezu »Drtijščica«

LOKACIJA: KS Krtina, vzhodni del KS Dob

DATUM: 24. oktober 2014

ŠT. REŠEVALCEV: 260

ŠT. VOZIL: 44

SODELUJOČI: Občinski štab civilne zaščite Občine Domžale, Služba za podporo CZ, Gasilska zveza Domžale, Gasilska zveza Domžale z vsemi PGD, Tehnično reševalna enota s potapljači PGD Domžale-mesto, Tehnično reševalna enota iz občine Tolmin, Helios – Center požarne varnosti Domžale, Slovenska vojska (zdravstvena enota, helikopterska eskadrilja), Zdravstveni dom Domžale, Enote za prvo pomoč iz PGD Vir, Dob in Studenec ter iz jamarskega društva Simon Robič Domžale,Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Domžale, Jamarsko društvo »Simon Robič« Domžale, OO Rdečega križa Domžale,Kinološko društvo Domžale, Rod skalnih taborov Domžale, Radioklub Domžale, Kolesarsko društvo Energija, Policijska postaja Domžale, Varnost Ljubljana,  Grasto d.o., GP Hribar d.o.o., Korošec Peter s.p., Trgovina Pavli s.p.

Občinska zaščitno-reševalna vaja »Domžale 2015«

Vaja je bila organizirana v okviru aktivnosti ob 60. letnici delovanja Gasilske zveze Domžale

NAMEN: Preverjanje pripravljenosti in usposobljenosti za pomoč starejšim in gibalno oviranim osebam.

LOKACIJA: Dom upokojencev Domžale in bližnja okolica

DATUM:28. maj 2015

ŠT. REŠEVALCEV
: 250

ŠT. VOZIL: 25

SODELUJOČI
: Občinski štab civilne zaščite Občine Domžale, Ekipa za tehnično podporo in prevoze CZ, Gasilska zveza Domžale z vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Helios – Center požarne varnosti Domžale, Dom upokojencev Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Enote za prvo pomoč iz PGD Vir, Dob in Studenec ter iz jamarskega društva Simon Robič Domžale, Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Domžale, Jamarsko društvo »Simon Robič« Domžale, OO Rdečega križa Domžale, Kinološko društvo Domžale, Rod skalnih taborov Domžale, Radioklub Domžale, Policijska postaja Domžale, Varnost Ljubljana, KPL d.o.o., Trgovina Pavli s.p.
 

Občinska zaščitno reševalna vaja “Domžale 2017”

NAMEN: Preverjanje pripravljenosti ZR enot v primeru potresa s poudarkom na opravljanju javne gasilske službe, ki jo opravlja CZR Domžale.

LOKACIJE: Helios Vir, Lek Mengeš, Karton Količevo, Želodnik

DATUM: 6. 4. 2017

ŠT. REŠEVALCEV: 308

ŠT. VOZIL: 55

SODELUJOČI: Občinski štab civilne zaščite Občine Domžale, Služba za podporo CZ, Gasilska zveza Domžale z vsemi PGD, CZR Domžale, PIGD Lek, Gasilska zveza Mengeš z vsemi PGD, PGD Kamnik, OO Rdečega križa Domžale, Enote za prvo pomoč iz PGD Vir, Dob in Studenec Enota PP Tolmin  in Lek Mengeš, Jamarsko društvo »Simon Robič« Domžale, Radio klub Domžale, Rok skalnih taborov Domžale, Kinološko društvo Domžale, Kolesarsko društvo Energija, Alpinistična sekcija pri PD Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Policijska postaja Domžale, Varnost Ljubljana, KPL d.o.o., Mercator Domžale.
 

 • Zemljevid 2014
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 1764.99kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si