Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


JAVNI POZIV 3 ZA IZBOR UPRAVIČENCEV DO SOFINANCIRANJA PROMOCIJE IN OGLAŠEVANJA TURISTIČNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU SRCA SLOVENIJE NA TUJIH TRGIH V LETU 2014

Namen poziva je povečanje prepoznavnosti Srca Slovenije kot turistične destinacije ter večje prepoznavnosti turističnih produktov, s ciljem krepitve prepoznavnosti izbranih turističnih produktov Srca Slovenije ter prepoznavnosti območja na tujih trgih.

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik v okviru projekta »Promocija turističnega območja Srce Slovenije«, objavlja
 
JAVNI POZIV 3 ZA IZBOR UPRAVIČENCEV DO SOFINANCIRANJA PROMOCIJE IN OGLAŠEVANJA TURISTIČNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU SRCA SLOVENIJE NA TUJIH TRGIH V LETU 2014
 
 
Namen poziva ter povabilo zainteresiranim kandidatom za sofinanciranje promocije in oglaševanja turističnih produktov
 
Ker sta dva prijavitelja iz JAVNEGA POZIVA 1 odstopila od potrjenih sredstev oziroma prijave, ponavljamo javni poziv v višini razpoložljivih sredstev (9.034 EUR bruto). 
 
Namen poziva ostaja isti; to je povečanje prepoznavnosti Srca Slovenije kot turistične destinacije ter večje prepoznavnosti turističnih produktov, s ciljem krepitve prepoznavnosti izbranih turističnih produktov Srca Slovenije ter prepoznavnosti območja na tujih trgih. 
 
V skladu z navedenim Zavod za turizem in šport v občini Kamnik vabi zainteresirane subjekte turizma na območju Srca Slovenije k predložitvi prijav v skladu s pogoji iz tega poziva. 
 
Če bo Zavod za turizem in šport v občini Kamnik v skladu s tem pozivom izbrala upravičence za sofinanciranje, bo za promocijske aktivnosti na opredeljenih tujih trgih namenil skupaj do največ 9.034 EUR z DDV. 
 
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik bo plačal največ 90% stroškov promocijskih aktivnosti na posamezni produktni sklop v skladu s predmetom tega poziva. Zavod za turizem in šport v občini Kamnik bo plačal največ 4.500 EUR z DDV na posamezni produktni sklop oziroma največ 90% stroškov promocijskih/oglaševalskih aktivnosti na posamezni produktni sklop v skladu s predmetom tega poziva (točka 4).
 
Okvirna vrednost javnega poziva: 9.034 EUR z DDV.
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si