Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Postopek za pridobitev brezplačnih plakatnih mest za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Domžale

Objavljamo postopek za pridobitev brezplačnih plakatnih mest

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007, 105/2008 in 11/2011) in 15. člena Odloka o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 09/2003) javno objavljamo

 

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV TER VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

 

I.
Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Domžale bodo v nedeljo, 05. oktobra 2014.


II.
Postopek za pridobitev brezplačnih plakatnih mest za volitve je urejen v IV. poglavju Odloka o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 09/2003) »OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE« od 15. do 21. člena.


III.
Organizatorji volilne kampanje lahko z vlogo kandidirajo za brezplačna oglasna mesta najkasneje do torka, 26. 08. 2014, do 12:00 ure. V vlogi izrecno navedejo organizatorja volilne kampanje in odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje.


IV.
Žrebanje na podlagi vlog se opravi dne, 28. 08. 2014 ob 12:00 uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, I. nadstropje (konferenčna soba).


V.
Vsem organizatorjem volilne kampanje se zagotovi in razdeli enako število plakatnih mest, v kolikor to ne bo mogoče zagotoviti, se posamezna plakatna mesta izvzame iz seznama lokacij brezplačnih plakatnih mest, tako da bo za vse organizatorje volilne kampanje zagotovljeno enako število plakatnih mest.


VI.
Seznam lokacij, ki jih je možno uporabljati za volilno kampanjo od 05. 09. 2014 je naslednji:


I.) REKLAMNI PANOJI NA KATERIH SE NAMEŠČAJO PLAKATI DIMENZIJE 100 cm x 70 cm (format B1)
   
   
CONA 1   
št. lokacije lokacija  šifra panoja Plakatno mesto
1 LJUBLJANSKA CESTA - PROGA  DM10102 1
2 Ljubljanska cesta - Proga  DM10102  2
3 Ljubljanska cesta - Proga  DM10102  3
4 Ljubljanska cesta - Proga  DM10102  4
5 KOLODVORSKA - ŽEL. POST.  DM10203 1
6 Kolodvorska - Žel. post.  DM10203 2
7 Kolodvorska - Žel. post.  DM10203 3
8 Kolodvorska - Žel. post.  DM10203 4
9 LJUBLJANSKA CESTA - ŠTUD. SERVIS DM10403 1
10 Ljubljanska cesta - Štud. Servis DM10403 2
11 Ljubljanska cesta - Štud. Servis DM10403 3
12 Ljubljanska cesta - Štud. Servis DM10403 4
13 IHAN – AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE  DM12002 1
14 Ihan – avtobusno postajališče  DM12002 2
15 Ihan – avtobusno postajališče  DM12002 3
16 Ihan – avtobusno postajališče  DM12002 4
17 LJUBLJANSKA CESTA - PRI TRGOVINI VELE DM10502 1
18 Ljubljanska cesta - pri trgovini Vele DM10502 2
19 Ljubljanska cesta - pri trgovini Vele DM10502 3
20 Ljubljanska cesta - pri trgovini Vele DM10502 4
21 SLAMNIKARSKA CESTA - PRI TRGOVINI TUŠ DM10703 1
22 Slamnikarska cesta - pri trgovini TUŠ DM10703 2
23 Slamnikarska cesta - pri trgovini TUŠ DM10703 3
24 Slamnikarska cesta - pri trgovini TUŠ DM10703  4
   
CONA 2   
št. lokacije lokacija  šifra panoja Plakatno mesto
25 KAMNIŠKA CESTA - RODICA – ADAM RAVBAR  DM10903 1
26 Kamniška cesta - Rodica – Adam Ravbar  DM10903 2
27 Kamniška cesta - Rodica – Adam Ravbar  DM10903 3
28 Kamniška cesta - Rodica – Adam Ravbar  DM10903 4
29 KAMNIŠKA CESTA - PRESERJE – TRGOVINA TUŠ DM11003 1
30 Kamniška cesta - Preserje - Trgovina Tuš DM11003  2
31 Kamniška cesta - Preserje - Trgovina Tuš DM11003  3
32 Kamniška cesta - Preserje - Trgovina Tuš DM11003  4
33 OBRTNIŠKA UL. AP - REGIONALNA CESTA  DM11101  1
34 Obrtniška ul. AP - regionalna cesta  DM11101  2
35 Obrtniška ul. AP - regionalna cesta  DM11101  3
36 Obrtniška ul. AP - regionalna cesta  DM11101  4
37 OBRTNIŠKA UL. AP - REGIONALNA CESTA  DM11102 1
38 Obrtniška ul. AP - regionalna cesta  DM11102 2
39 Obrtniška ul. AP - regionalna cesta  DM11102 3
40 Obrtniška ul. AP - regionalna cesta  DM11102 4
41 VIR - REGIONALNA CESTA - AP, MB DM11202 1
42 Vir - regionalna cesta - AP, Mb DM11202  2
43 Vir - regionalna cesta - AP, Mb DM11202  3
44 Vir - regionalna cesta - AP, Mb DM11202  4
45 VIR - REGIONALNA CESTA - AP, LJ DM11302 1
46 Vir - regionalna cesta - AP, Lj DM11302 2
47 Vir - regionalna cesta - AP, Lj DM11302 3
48 Vir - regionalna cesta - AP, Lj DM11302 4
49 DOB – REGIONALNA CESTA – AP (OŠ), MB DM11401 1
50 Dob – regionalna cesta – AP (OŠ), Mb DM11401 2
51 Dob – regionalna cesta – AP (OŠ), Mb DM11401 3
52 Dob – regionalna cesta – AP (OŠ), Mb DM11401 4
53 DOB – REGIONALNA CESTA – AP (OŠ), LJ. DM11502 1
54 Dob – regionalna cesta – AP (OŠ), Lj DM11502 2
55 Dob – regionalna cesta – AP (OŠ), Lj DM11502 3
56 Dob – regionalna cesta – AP (OŠ), Lj DM11502 4
57 DOB – REGIONALNA – CESTA (STADION), MB DM11601 1
58 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Mb DM11601 2
59 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Mb DM11601 3
60 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Mb DM11601 4
61 DOB – REGIONALNA – CESTA (STADION), MB DM11602 1
62 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Mb DM11602 2
63 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Mb DM11602 3
64 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Mb DM11602 4
65 DOB – REGIONALNA CESTA – AP (STADION), LJ DM11702 1
66 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Lj DM11702 2
67 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Lj DM11702 3
68 Dob – regionalna cesta – AP (stadion), Lj DM11702 4
   
II.) REKLAMNI PANOJI NA DROGOVIH JAVNE RAZSVETLJAVE DIMENZIJE 100 cm X 70 cm
   
CONA 1   
   
št. lokacije lokacija    
1 Ljubljanska cesta pri bencinski črpalki, AS 
2 Ljubljanska cesta pri bencinski črpalki, AS 
3 Ljubljanska cesta pri bencinski črpalki, pri Sparu 
4 Ljubljanska cesta pri bencinski črpalki, pri Sparu 
5 Ljubljanska cesta pri bencinski črpalki, pri Sparu 
6 Ljubljanska cesta, Tina   
7 Ljubljanska cesta pri križišču Majhenič 
8 Ljubljanska cesta pri Zav. Triglav 
9 Ljubljanska cesta pri Gorenjski banki 
10 Ljubljanska cesta PLAY LIGHT  
11 Ljubljanska cesta - LB Domžale 
12 Ljubljanska cesta - Bar Bled  
13 Ljubljanska cesta – Mercator   
14 Ljubljanska cesta – avtobusna postaja  
15 Ljubljanska cesta pri avtobusna postaja 
16 Ljubljanska cesta – avtobusna postaja  
17 Ljubljanska cesta avtobusna postaja   
18 Ljubljanska cesta pri blagovnici Vele 
19 Ljubljanska cesta – Mladinska knjiga  
20 Rojska cesta pri križišču z Ljubljansko cesto 
21 Rojska cesta pri križišču z Ljubljansko cesto 
22 Rojska cesta pri križišču z Ljubljansko cesto 
23 Rojska cesta pri križišču z Ljubljansko cesto 
24 Karantanska cesta   
25 Karantanska cesta  
26 Karantanska cesta   
27 Karantanska cesta  
28 Karantanska cesta   
29 Slamnikarska cesta Mercator 
30 Slamnikarska cesta Mercator 
31 Slamnikarska cesta pred križiščem 
32 Slamnikarska cesta nasproti trgovine Molj 
33 Slamnikarska cesta nasproti trgovine Molj 
34 Ljubljanska cesta od Luna bara proti centru 
35 Ljubljanska cesta od Luna bara proti centru 
36 Ljubljanska cesta od Luna bara proti centru 
37 Ljubljanska cesta pri gostilni Juvan proti centru 
38 Ljubljanska cesta pri gostilni Juvan proti centru 
   
III.) ČEZCESTNI TRANSPARENTI (8m x 1m)  
   
CONA 1   
   
št. lokacije lokacija    
1 Ljubljanska cesta pri stari knjižnici  
2 Ljubljanska cesta pred veleblagovnico VELE 
3 Ljubljanska cesta pri MERCEDES BARU 
4 Ljubljanska cesta pri hiši št. 119 
5 Kamniška cesta na cestnem nadvozu 
6 Savska cesta pri gasilnem domu 
7 Regionalna cesta R2-447 pred mostom čez Kamniško Bistrico
   
CONA 2   
   
št. lokacije lokacija    
8 Regionalna cesta R2-447 pred avtobusno postajo na Viru
9 Radomlje pri avtobusni postaji
10 Regionalna cesta R2-447 v naselju Dob med Cankarjevo in Čopovo ulico
11 Preserje pri poslovalnici LB
12 Vir, Bukovčeva ulica - pri Lekarni Vir
   
IV.) A - REKLAMNI PANOJI DIMENZIJE 120 cm x 90 cm 
   
CONA 1   
   
št. lokacije lokacija    
1 Ljubljanska cesta na pločniku pri stari knjižnici (OŠ Venclja Perka) 
2 Ljubljanska cesta na pločniku pred LB Domžale (stara banka) 
3 Ljubljanska cesta na pločniku pri spomeniku nasproti Občine 
4 Ljubljanska cesta - avtobusna postaja Vele 
5 Ljubljanska cesta - avtobusna postaja Vele 
6 Ljubljanska cesta - ploščad Vele 
7 Ljubljanska cesta - ploščad Vele 
8 Ljubljanska cesta - ploščad Vele 
9 Ljubljanska cesta - ploščad Vele 
10 Ljubljanska cesta - ploščad Vele 
11 Ljubljanska cesta - ploščad Vele 
12 Ljubljanska cesta št. 81 - na zelenici 
13 Ljubljanska cesta na pločniku – pri agenciji Ten-Tours 
14 Ljubljanska cesta na pločniku - pri agenciji Ten - Tours 
15 Ljubljanska cesta na pločniku - pri agenciji Ten - Tours 
16 Ljubljanska cesta na pločniku - pri agenciji Ten - Tours 
17 Ljubljanska cesta na pločniku - pri agenciji Ten - Tours 
18 Ljubljanska cesta št. 90 - na pločniku pri trgovini Setr 
19 Ljubljanska cesta št. 90 - na pločniku pri trgovini Setr 
20 Ljubljanska cesta št. 90 - na pločniku pri trgovini Setr 
21 Ljubljanska cesta št. 90 - na pločniku pri trgovini Setr 
22 Ljubljanska cesta na pločniku (turistična tabla) pri Mercatorju 
23 Ljubljanska cesta na pločniku (turistična tabla) pri Mercatorju 
24 Ljubljanska cesta - avtobusna postaja pri ŠS 
25 Ljubljanska cesta - avtobusna postaja pri ŠS 
26 Na pločniku Kolodvorske ulice - Železniška postaja   
27 Na pločniku Kolodvorske ulice - Železniška postaja   
28 Na pločniku Kolodvorske ulice - Železniška postaja   
29 Na pločniku Kolodvorske ulice - Železniška postaja   
30 Na pločniku Kolodvorske ulice - Železniška postaja   
31 Slamnikarska cesta pri marketu Tuš 
32 Slamnikarska cesta pri marketu Tuš 
33 Slamnikarska cesta pri marketu Tuš 
34 Ljubljanska cesta - park pri lokalu Luna   
   
CONA 2   
   
št. lokacije lokacija    
35 Vir - pločnik pri avtobusni postaji (Leonardi) 
36 Vir - pločnik pri avtobusni postaji (Leonardi) 
37 Vir - pločnik pri avtobusni postaji (Leonardi) 
38 Vir - pločnik pri avtobusni postaji pri Mercatorju 
39 Vir - pločnik pri avtobusni postaji pri Mercatorju 
40 Vir - pločnik pri avtobusni postaji pri Mercatorju 
41 Vir – na pločniku pri Ekspozituri LB Domžale 
42 Vir – na pločniku pri Ekspozituri LB Domžale 
43 Vir – na pločniku pri Ekspozituri LB Domžale 
44 Vir na avtobusni postaji (Bukovčeva – nasproti marketa Tuš) 
45 Vir na avtobusni postaji (Bukovčeva – nasproti marketa Tuš) 
46 Vir na avtobusni postaji (Bukovčeva – nasproti marketa Tuš) 
47 Vir na avtobusni postaji (Bukovčeva – nasproti marketa Tuš) 
48 Vir na avtobusni postaji (Bukovčeva – nasproti marketa Tuš) 
49 Radomlje pri marketu Vele - Tuš 
50 Radomlje pri marketu Vele - Tuš 
51 Radomlje pri marketu Vele - Tuš 
52 Radomlje pri marketu Vele - Tuš 
53 Dob pri avtobusni postaji 1 proti Celju 
54 Dob pri avtobusni postaji 1 proti Celju 
55 Dob pri avtobusni postaji  1 proti Domžalam 
56 Dob pri avtobusni postaji  1 proti Domžalam 
57 Dob pri avtobusni postaji 2 proti Celju 
58 Dob pri avtobusni postaji 2 proti Celju 
59 Dob pri avtobusni postaji 2 proti Domžalam 
60 Dob pri avtobusni postaji 2 proti Domžalam 
61 Dob - samopostrežna trgovina pri KS 
62 Dob - samopostrežna trgovina pri KS 
63 Dob - samopostrežna trgovina pri KS 
64 Dob - samopostrežna trgovina pri KS 
65 Preserje pri marketu Tuš 
66 Preserje pri marketu Tuš 
67 Preserje pri marketu Tuš 
68 Preserje pri marketu Tuš 
69 Dragomelj na avtobusni postaji (jug) 
70 Dragomelj na avtobusni postaji (jug) 
71 Dragomelj na avtobusni postaji (sever) 
72 Dragomelj na avtobusni postaji (sever) 
73 Ihan, zelenica pri avtobusni postaji (nasproti pekarne) 
74 Ihan, zelenica pri avtobusni postaji (nasproti pekarne) 
75 Ihan, zelenica pri avtobusni postaji (nasproti pekarne) 
76 Ihan, zelenica pri avtobusni postaji (nasproti pekarne) 
77 Avtobusna postaja Rodica (železniška postaja) 
78 Avtobusna postaja Rodica (železniška postaja) 
79 Avtobusna postaja Rodica (železniška postaja) 
80 Avtobusna postaja Rodica (železniška postaja) 
81 Rodica, avtobusna postaja nasproti železniške postaje 
82 Rodica, avtobusna postaja nasproti železniške postaje 


OBČINA DOMŽALE

Številka: 041-4/2014-7            ŽUPAN
Datum: 08. 07. 2014          TONI DRAGAR
 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si