Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Proračun

Proračun je akt države oziroma občin, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Rebalans proračuna pa je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. V kolikor župan občinskemu svetu predlaga spremembe in dopolnitve proračuna pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, govorimo o spremembah proračuna.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si