Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


1.konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 23. oktober 2014

OBČINA DOMŽALE
ŽUPAN


Številka: 0070-1/14
Datum:   16. 10. 2014


Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 

S K L I C U J EM

PRVO (KONSTITUTIVNO) SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK,  23. OKTOBRA 2014 OB 16. URI 
    v sejni sobi Občine Domžale


Na seji se bo svet konstituiral s potrditvijo mandatov članov sveta in župana. Glede na to, da je svet konstituiran na prvi seji, na kateri je potrjena več kot polovica mandatov, pričakujem Vašo zanesljivo udeležbo. Do nastopa funkcije novega župana, vodi sejo v skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi najstarejši svetnik oz. svetnica.

Potek seje :

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana Gradivo k točki 2


3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo začasne mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
(Sklep o potrditvi mandatov članov in članic sveta  bo predložila komisija na seji po pregledu poročila občinske volilne komisije)
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana
6. Slovesna prisega župana
7. Imenovanje  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Obravnava in sprejem Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta Gradivo k točki 8

Spoštovani novoizvoljeni članice in člani sveta, prosimo vas, da se pred pričetkom seje izkažete s Potrdilom Občinske volilne komisije Občine Domžale o izvolitvi in osebnim dokumentom.


Lepo vas pozdravljam!

  
                                                                                          Toni DRAGAR 
                                                                                           Župan

Vabljeni:
 - Občinska volilna komisija Občine Domžale
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si