Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 - 2018


1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/

2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/

3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/

4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/

5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/

6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/

7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/

8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/

9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/

10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/

11. Sonja OREŠEK, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/

12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/

13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/


14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/

15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/

16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /Desus/

17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/

18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/

19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica  22, 1230 Domžale /SDS

20. Alenka RESINOVIč, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/

21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/

22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4,  1230 Domžale /DeSUS/

23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/

24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/

25. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/

26. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/

27. Sabina Pirš, Ihan, Bistrška, cesta 2, 1230 Domžale /SMC/

28. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/

29. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/

30. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/
31. Roman LENASSI, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, 1230 Domžale /NSi/

 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si