Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


2. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 18. december 2014

OBČINA DOMŽALE
Župan


Številka : 0070-1/2014
Datum : 04. 12. 2014

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

2. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 18. DECEMBRA 2014 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale


Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika konstitutivne seje, z dne 23.10. 2014, predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja, pobude in predlogi
2. Volitve in imenovanja
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014
Gradivo k točki 3
4. Obravnava in sprejem Sklepa o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale
Gradivo k točki 4
5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi pogojev upravljanja šolskih telovadnic v Občini Domžale
Gradivo k točki 5
6. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila     oskrbnine vrtca in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin
Gradivo k točki 6
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju V Občini Domžale - skrajšani postopek
Gradivo k točki 7
8. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2015
Gradivo k točki 8


Toni Dragar
Župan

 • Skupno gradivo (ocr)
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 11139.45kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si