Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


3. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 22. januar 2015

OBČINA DOMŽALE
ŽupanŠtevilka : 0070-1/2015
Datum :   08.01.2015


Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

3. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 22. JANUARJA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale


Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu  zapisnika  2.  seje, z dne 18. 12. 2014, predlagam naslednji


DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.    Obravnava in sprejem popravka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« Gradivo k točki 1  
2.    Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 -  prva obravnava Gradivo k točki 2  
3.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 3                                                                                                      TONI  DRAGAR
                                                                                                             ŽUPAN


 • Skupno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 13107.58kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si