Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Podžupanja mag. Renata Kosec

LTD – lista Tonija Dragarja

Podžupanja mag. Renata Kosec se je rodila leta 1978 v Ljubljani, svoje otroštvo pa preživela v Domžalah, kjer živi še danes.

Po zaključeni gimnaziji Rudolfa Maistra v Kamniku je svoja študijska leta nadaljevala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2003, na fakulteti pa nato nadaljevala z magistrskim študijem obramboslovja, katerega je zaključila leta 2010.

Že v srednji šoli in med študijem je opravljala številna dela, kjer si je nabrala ogromno izkušenj, saj so bila dela raznolika. V svojih študentskih časih je bila izredno aktivna s svojim delovanjem v Študentskem klubu Domžale in E-Študentskemu servisu, kjer je pridobila dragocene organizacijske in delovne izkušnje.

Svojo poklicno pot je začela kot pripravnica na Občini Domžale, po zaključenem pripravništvu pa delo nadaljevala kot svetovalka na področjih zaščite in reševanja, neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov. V letu 2011 je pričela z delom v Uradu župana kot višja svetovalka za odnose z javnostmi, ki ga je opravljala do imenovanja za poklicno podžupanjo Občine Domžale. Vsa ta leta se je dodatno izobraževala, predvsem na področjih odnosov z javnostmi in civilne zaščite.

Tako kot do sedaj namerava delati vestno, odgovorno in povezovalno, njena največja želja pa je, da v čim krajšem času spozna vsa področja delovanja Občine Domžale, da bi lahko s svojim znanjem in veliko željo dvignila nivo kvalitete življenja občanov še na višjo raven. Zanjo je prav kvaliteta življenja vseh občanov na prvem mestu, ob vsem tem pa se še kako dobro zaveda mnogih omejitev, predvsem birokratskih, ki prenekatere stvari zaustavljajo ali preprečujejo, da bi od besed prešli k dejanjem.

 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si