Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


4. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 19. marec 2015

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka : 0070-1/2015
Datum :   05.03.2015

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

4. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 19. MARCA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale

Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu  zapisnika  3.  seje, z dne 22. 01. 2015, predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                   
1.    Volitve in imenovanja
-    Razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Domžale v Svet zavoda Osnovne šole Domžale Gradivo k točki 1  
2.    Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2015 -  gradivo prejmete tri dni pred sejo    [GRADIVO2]
3.    Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015
(priloga 1)  in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 (priloga 2) - druga obravnava Gradivo k točki 3   
4.    Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov    Gradivo k točki 4
5.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša« - skrajšani postopek    Gradivo k točki 5
6.    Obravnava in sprejem Poročila o ugotovitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Domžale    Gradivo k točki 6
7.    Seznanitev z Letnim program dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2015    Gradivo k točki 7
8.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 8
        


                                                                                                                 TONI  DRAGAR
                                                                                                                        ŽUPANVabljeni:
-    Borut Kurmanšek, Nadzorni odbor

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 6525.53kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si