Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


5. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 23. april 2015

OBČINA DOMŽALE
Župan


Številka : 0070-1/2015
Datum :   09.04.2015

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

S K L I C U J E M

5. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 23. APRILA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale

Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu  zapisnika  4.  seje, z dne 19. 03. 2015, predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.     Volitve in imenovanja    
2.    Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2014 - posebna brošura    Gradivo k točki 2
3.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – skrajšani postopek    Gradivo k točki 3
4.    Obravnava in sprejem Cene za pomoč družini na domu    Gradivo k točki 4
5.    Obravnava in sprejem predloga Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2015  Gradivo k točki 5  
6.    Obravnava in sprejem predloga Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2015    Gradivo k točki 6
7.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 7
    
   

                                                                                                      TONI  DRAGAR
                                                                                                           ŽUPAN
Vabljeni:
-    Helena Čampa, Comett - Zavod za pomoč in nego na domu
-    mag. Janez Zupančič, Zavod za šport in rekreacijo Domžale
-    mag. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale
-    Cveta Zalokar Oražem, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
-    Pavel Pevec, koordinator OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

 • Skupno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 6797.8kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si