Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


6. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 21. maj 2015

OBČINA DOMŽALE
Župan


Številka : 0070-1/2015
Datum :   07.05.2015

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

6. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 21. MAJA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale


Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu  zapisnika  5.  seje, z dne 23. 04. 2015, predlagam naslednji


DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                      
1.     Volitve in imenovanja    
2.    Obravnava in sprejem Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje Občine Domžale - prva obravnava   Gradivo k točki 2
3.    Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – prva obravnava    Gradivo k točki 3
4.    Seznanitev  z  dosedanjimi  aktivnostmi  za pridobitev kohezijskih sredstev in gradnji garažne hiše Center Domžale P + R in sprejem cenika parkiranja v garažni hiši Center Domžale P+R  Gradivo k točki 4
5.    Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin  Gradivo k točki 5
6.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 6
                                                                              TONI  DRAGAR
                                                                                   ŽUPAN

Vabljeni:
-  Barbara Vtič Vraničar, VB Center d.o.o.

 • Skupno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 3551.71kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si