Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


7. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 18. junij 2015

OBČINA DOMŽALE
Župan


Številka : 0070-1/2015
Datum :   04.06.2015

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

7. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 18. JUNIJA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale


Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu  zapisnika  6.  seje, z dne 21. 05. 2015, predlagam naslednji


DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                          
1.     Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek Gradivo k točki 1  
2.    Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale – skrajšani postopek Gradivo k točki 2  
3.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale« - skrajšani postopek    Gradivo k točki 3
4.    Obravnava in sprejem Sklepa o registriranju dodatne dejavnosti    Gradivo k točki 4
5.    Obravnava in sprejem realizacije postavke – 185100: Programi športa in rekreacije v obdobju 2008-2013  Gradivo k točki 5  
6.    Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra Gradivo k točki 6
7.    Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015    Gradivo k točki 7
8.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 8                                                                                     TONI  DRAGAR
                                                                                           ŽUPAN

Vabljeni:
-    Matej Oražem, občinski svetnik, Lista Reza
-    mag. Janez Zupančič, v.d. direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

 • Skupno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 40417.63kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si