Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


8. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 17. september 2015

OBČINA DOMŽALE
Župan


Številka : 0070-1/2015
Datum :   03.09.2015

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine DomžaleS K L I C U J E M

8. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 17. SEPTEMBRA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale


Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika 7. seje, z dne 18. 06. 2015, predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.     Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale – prva obravnava    Gradivo k točki 1
2.    Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica – prva obravnava   Gradivo k točki 2
3.    Obravnava in sprejem Sklepa o dovolitvi odpustov dolgov v skladu z Zakonom  o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov – hitri postopek   Gradivo k točki 3
4.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 4                                                                                                          TONI  DRAGAR
                                                                                                                ŽUPAN


Vabljeni:
 • Miha Volgemut, Volgemut arhitekti d.o.o.
 • Leon Kobetič, LOCUS, d.o.o.

 • Skupno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 37483.93kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si