Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


9. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 15. oktober 2015

OBČINA DOMŽALE
Župan


Številka : 0070-1/2015
Datum :   01.10.2015

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

9. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo

v ČETRTEK, 15. OKTOBRA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale


Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika 8. seje, z dne 17. 09. 2015, predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« - druga obravnava   Gradivo k točki 1
2.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava    Gradivo k točki 2
3.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 3                                                                                           TONI  DRAGAR
                                                                                                 ŽUPAN


Vabljeni:
-    mag. Janez Zupančič, Zavod za šport in rekreacijo Domžale

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 8061.5kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si