Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale

Javna razgrnitev OPN je zaključena. V nadaljevanju postopka bo na podlagi sprejetih stališč do predlogov in pripomb ter mnenja o sprejemljivosti OPN z vidika celovite presoje vpliva na okolje, pripravljen predlog OPN Občine Domžale.

Opomba: Gradivo dopolnjenega osnutka OPN, ki je dostopno na tej povezavi, je gradivo, ki je bilo javno razgrnjeno in se bo v nadaljnjih fazah postopka sprejemanja OPN še dopolnjevalo in spreminjalo.


Gradivo obsega:

 • Tekstualni del: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale, ki vsebuje strateška in izvedbena določila ter priloge;
 • Grafični del: Kartografski del Občinskega prostorskega načrta (strateške karte in prikaz osnovne namenske rabe prostora z omrežji gospodarske javne infrastrukture)
 • Priloge
- Prikaz stanja prostora Občine Domžale (tekstualni in grafični del);
- Prva mnenja nosilcev urejanja prostora;
- Konceptualni del urbanističnih načrtov za mesto Domžale in naselij Ihan-Prelog, Krtina, Rova, Dragomelj in Dob;
- Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Domžale z vsemi prilogami;
- Seznam strokovnih podlag.


Navodilo uporabniku:

Posamezne vsebine gradiva lahko pregledujete s klikom na posamezni naslov gradiva na meniju desno.

Za ogled gradiva potrebujete program Adobe Acrobat Reader. V kolikor programa nimate nameščenega, je na voljo brezplačno na  Adobe® Acrobat Reader.


 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si