Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale

Javna razgrnitev OPN je zaključena. V nadaljevanju postopka bo na podlagi sprejetih stališč do predlogov in pripomb ter mnenja o sprejemljivosti OPN z vidika celovite presoje vpliva na okolje, pripravljen predlog OPN Občine Domžale.

Opomba: Gradivo dopolnjenega osnutka OPN, ki je dostopno na tej povezavi, je gradivo, ki je bilo javno razgrnjeno in se bo v nadaljnjih fazah postopka sprejemanja OPN še dopolnjevalo in spreminjalo.


Gradivo obsega:

 • Tekstualni del: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale, ki vsebuje strateška in izvedbena določila ter priloge;
 • Grafični del: Kartografski del Občinskega prostorskega načrta (strateške karte in prikaz osnovne namenske rabe prostora z omrežji gospodarske javne infrastrukture)
 • Priloge
- Prikaz stanja prostora Občine Domžale (tekstualni in grafični del);
- Prva mnenja nosilcev urejanja prostora;
- Konceptualni del urbanističnih načrtov za mesto Domžale in naselij Ihan-Prelog, Krtina, Rova, Dragomelj in Dob;
- Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Domžale z vsemi prilogami;
- Seznam strokovnih podlag.


Navodilo uporabniku:

Posamezne vsebine gradiva lahko pregledujete s klikom na posamezni naslov gradiva na meniju desno.

Za ogled gradiva potrebujete program Adobe Acrobat Reader. V kolikor programa nimate nameščenega, je na voljo brezplačno na  Adobe® Acrobat Reader.


 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 18.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si