Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Zgodovina Domžal

 
Ozemlje Domžal je bilo poseljeno že v prazgodovini. O tem pričajo najdbe iz starejše kamene dobe v Babji jami, najdbe iz mlajše kamene dobe na območju Šumberka ter ostanki iz bronaste dobe, ki pričajo o kulturi žarnih grobišč. V rimskih časih naj bi bili na območju Domžal kar dve rimski naselbini, saj je skozi te kraje vodila pomembna pot iz Aquileie, skozi Emono ter čez prelaz Atrans do Celeie in Petovie.
 
V šestem stoletju se na tem področju naselijo Slovenci, od 9. stoletja naprej se pod frankovsko prevlado začne razvijati fevdalizem. Prvi znani zapis je iz 13. stoletja, ko se omenja Grifo iz Štude, ime Domžale pa se pojavi v 15. ali na začetku 16. stoletja, torej v času turških vpadov. Na te čase spominjajo taborske cerkve, med najbolj znanimi je zagotovo cerkev na Goričici.
 
Po 15. stoletju narašča promet, vse pomembnejše je prevozništvo in tovorništvo, ki je povezano tudi z brodarjenjem na reki Savi. V začetku 18. stoletja je bila na trasi stare rimske ceste zgrajena nova cesta Dunaj-Trst skozi Črni graben, ki je poskrbela za nadaljnji razvoj.
 
Leta 1813 se je na območju občine odvila pomembna bitka med avstrijsko in francosko armado, v kateri je bila slednja poražena.
 
V 19. stoletju na razvoj kraja pomembno vpliva razvoj slamnikarske industrije, pa tudi izgradnja železniške proge Ljubljana-Kamnik leta 1890. Leta 1920 je bila v Domžalah ustanovljena tovarna kovinskih in lesnih izdelkov Bistra, ki je več kot uspešno nadomestila usihajoče slamnikarstvo. Domžale dobijo trške pravice leta 1925, ko se združijo štiri vasi: Zgornje in Spodnje Domžale, Stob in Študa. Po drugi svetovni vojni se v kraju razvija industrija, leta 1952 postanejo Domžale občina. V tem času rastejo novi stanovanjski bloki, tako da se je ohranilo le malo od starega trškega jedra. V 70- in 80-letih se Domžale razvijajo kot prodorna občina, znane predvsem po podjetništvu, obrti in malem gospodarstvu. 
 
Zgodba o slamnikarstvu
 
Domžale so se razvile prav zaradi slamnikarstva. Prve delavnice se v teh krajih pojavijo že v 18. stoletju, tovarne pa so tu začeli odpirati predvsem tirolski priseljenci. Na prelomu stoletja je bilo v Domžalah 25 slamnikarskih tovarn in delavnic, letno so proizvedli milijon slamnikov, ki so bili zelo cenjeni po vsej Avstriji ter v številnih evropskih prestolnicah, domžalske slamnikarice pa so zaslužne za to, da se je tradicija prenesla tudi v Ameriko, saj so bili glavni vir zaslužka prenekatere družine, ki so šle s trebuhom za kruhom v Ameriko.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si