Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


10. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 19. november 2015

OBČINA DOMŽALE
Župan

 

Številka : 0070-1/2015
Datum :   05.11.2015

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 

 

S K L I C U J E M

 10. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

 seja bo

 v ČETRTEK, 19. NOVEMBRA 2015 ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale

 

Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika 9. seje, z dne 15. 10. 2015, predlagam naslednji

 DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.  Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek – posebna brošuraGradivo k točki 1

2.  Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – skrajšani postopek – posebna brošuraGradivo k točki 2

3.  Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – druga obravnava  Gradivo k točki 3

4.  Obravnava in sprejem določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016Gradivo k točki 4

5.  Obravnava in sprejem Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v Občini Domžale – prva obravnava Gradivo k točki 5

6.  Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale – hitri postopekGradivo k točki 6

7.  Obravnava in sprejem Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Občini Domžale – prva obravnava Gradivo k točki 7


8.  Ukinitev statusa javnega dobra - gradivo tri dni pred sejo
Gradivo k točki 8

9.  Vprašanja, pobude in predlogi
Gradivo k točki 9


 

Toni Dragar
Župan

 

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 12486.45kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si