Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


11. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 21. januar 2016

OBČINA DOMŽALE
Župan

 

Številka : 0070-1/2016
Datum :   04.01.2016

 

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 

S K L I C U J E M

11. SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE

seja bo 

v ČETRTEK, 21. JANUARJA 2016 ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Domžale

 

Po začetni ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika 10. seje, z dne 19. 11. 2015, predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Volitve in imenovanja-gradivo dano na sejo

2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale – druga obravnava Gradivo k točki 2


3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale – skrajšanji postopek Gradivo k točki 3

4. Obravnava in sprejem Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale – druga obravnava Gradivo k točki 4

5. Obravnava in sprejem Odloka o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale – druga obravnava Gradivo k točki 5

6. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa Kulture občine Domžale za leto 2016 Gradivo k točki 6

7. Obravnava in sprejem Letnega programa športa občine Domžale za leto 2016 Gradivo k točki 7

8. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2016 Gradivo k točki 8

9. Vprašanja, pobude in predlogi Gradivo k točki 9

 

TONI DRAGAR
ŽUPAN 


 

Vabljeni:

 • mag. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale
 • Cveta Zalokar Oražem, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Domžale
 • mag. Janez Zupančič, v.d. direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 23463.58kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si