Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino na parc. št. 1081/4 v k.o. Brezovica

Občina Domžale objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini parc. št. 1081/4 k.o. Brezovica.

 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 18.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si