Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


12. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 17. marec 2016

OBČINA DOMŽALE
Župan


Številka : 0070-1/2016
Datum :   03.03. 2016

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

SKLICUJEM
12. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Seja bo v ČETRTEK, 17. MARCA 2016, ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 11. seje z dne 21. 01. 2016 predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                                                                                                              
 1. Volitve in imenovanja [GRADIVO1]   
 2. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2016 – gradivo prejmete tri dni pred sejo [GRADIVO2]  
 3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016 Gradivo k točki 3   
 4. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del ureditvenega območja »V9-1 pod Tosamo jug« - prva obravnava Gradivo k točki 4  
 5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Lek Mengeš – Domžale« - prva obravnava Gradivo k točki 5   
 6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« - druga obravnava  Gradivo k točki 6  
 7. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje – prva obravnava Gradivo k točki 7  
 8. Obravnava in sprejem Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin ter odmeri občinskih taks na območju občine Domžale – prva obravnava  Gradivo k točki 8
 9. Obravnava in potrditev Investicijskega programa »Dom krajanov – Gasilski dom Studenec« - skrajšani postopek  Gradivo k točki 9
 10. Obravnava in sprejem Sklepa o uradnem imenu poslovne cone Zgornje Jarše Gradivo k točki 10   
 11. Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra Gradivo k točki 11   
 12. Vprašanja, pobude in predlogi Gradivo k točki 12    

                                                                                                                         TONI DRAGAR
                                                                                                                                 ŽUPAN

Vabljeni:
•    Leon Kobetič, LOCUS, d.o.o.
•    Miha Volgemut, Volgemut arhitekti, d.o.o.
•    Miloš Ekar, Zavod za varstvo kulturne dediščine območna enota Kranj
•    Borut Kurmanšek, Nadzorni odbor Občine Domžale

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 36559.82kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si