Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


13. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 21. april 2016

OBČINA DOMŽALE
Župan

      
Številka : 0070-1/2016
Datum :   07. 04. 2016

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

SKLICUJEM

13. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Seja bo v ČETRTEK, 21. APRILA 2016, ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 12. seje z dne 17. 03. 2016 predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                  
1.    Volitve in imenovanja
2.    Obravnava in sprejem cene storitev obveznih GJS varstva okolja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – skrajšani postopek Gradivo k točki 2
3.    Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek – posebna brošura Gradivo k točki 3
4.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – skrajšani postopek Gradivo k točki 4
5.    Obravnava in sprejem predloga cene za pomoč družini na domu Gradivo k točki 5
6.    Vprašanja, pobude in predlogi Gradivo k točki 6
                                                                                                                             
         
                 ŽUPAN
                        Toni DragarVabljeni:
-    Marko Fatur, JKP Prodnik, d.o.o.
-    Helena Čampa, Comett zavod za pomoč in nego na domu

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 16121.07kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si