Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


14. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 16. junij 2016

OBČINA DOMŽALE
ŽUPAN

                                                                                  

Številka : 0070-1/2016 
Datum :  02. 06. 2016

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

14. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Seja bo v ČETRTEK, 16. junija 2016, ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Domžale

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 13. seje z dne 21. 04. 2016 predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.    Volitve in imenovanja    
2.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 –
       skrajšani postopek       Gradivo k točki 2
3.    Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora       Gradivo k točki 3
4.    Obravnava in sprejem Odloka o posebni rabi javnih površin na območju Občine Domžale –
       druga obravnava  -umik točke    Gradivo k točki 4
5.    Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2016     Gradivo k točki 5
6.    Vprašanja, pobude in predlogi     Gradivo k točki 6
            
                                                                                               ŽUPAN
                                                                                               Toni Dragar


Vabljeni:
mag. Borut Kurmanšek predsednik Nadzornega odbora

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 16695.57kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si