Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


15. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 15. september 2016

OBČINA DOMŽALE
ŽUPANŠtevilka : 0070-1/2016
Datum :  01. 09. 2016

 

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale


S K L I C U J E M

15. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE 

Seja bo v ČETRTEK, 15. septembra 2016, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Domžale.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 14. seje z dne 16. 06. 2016 predlagam naslednji

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.

Volitve in imenovanja

 

2.

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale« - druga obravnava Gradivo k točki 2


3.

Obravnava in sprejem Odloka o spremembi meje območij naselij Dob in Vir – skrajšani postopek Gradivo k točki 3


4.

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« - skrajšanji postopek Gradivo k točki 4


5.

Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale Gradivo k točki 5


6.

Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra Gradivo k točki 6


7.

Vprašanja, pobude in predlogi Gradivo k točki 7


 

 

 

        

                        ŽUPAN

                        Toni Dragar

Vabljeni:

-         Leon Kobetič, LOCUS d.o.o

 

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 14233.06kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si