Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


16. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 20. oktober 2016

OBČINA DOMŽALE
ŽUPAN


Številka : 0070-1/2016

Datum :  06. 10. 2016

 

Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

  

S K L I C U J E M

16. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE 

Seja bo v ČETRTEK, 20. oktobra 2016, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Domžale.

 

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 15. seje z dne 15. 09. 2016 predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.

Volitve in imenovanja

 

2.

Obravnava in sprejem določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 Gradivo k točki 2


 

3.

Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in obravnava Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – prva obravnava – posebna brošura Gradivo k točki 3


 

4.

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale - prva obravnava Gradivo k točki 4


 
5.Obravnava in sprejem Sklepa s stališčem Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS Gradivo k točki 5


 

6.

Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug«- druga obravnava Gradivo k točki 6


 

7.

Vprašanja, pobude in predlogi Gradivo k točki 7


 

 

 

        

                        ŽUPAN

                        Toni Dragar

Vabljeni:

-         Leon Kobetič, LOCUS, d.o.o.

-         Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale

-         Andrej Jarc, JZ Center za zaščito in reševanje Domžale

 • Celotno gradivo
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 13207.6kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si