Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Vabilo na LAS delavnice

Vabimo vas na delavnice, ki jih organizira vodilni partner LAS Za mesto in vas (RRA LUR) v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

»Priprava projektov za prijavo na javni razpis 
LAS Za mesto in vas«
 
 
Vodice, 20. 10. ob 17.30 - sejna soba Občina Vodice (kulturni dom), Kopitarjev trg 1, Vodice
Medvode, 24. 10. ob 18.00 - sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
Domžale, 26. 10. ob 17.30 - sejna soba Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale
Trzin, 27. 10. ob 18.00 - sejna soba Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin
Mengeš, 2. 11. ob 18.00 - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, Mengeš
Komenda, 8. 11. ob 18.00 – Sejna soba Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda.
 
Vsebina delavnice:
 1. Predstavitev Strategije lokalnega razvoja (cilji, ukrepi, načrtovani rezultati, finančni okvir);
 2. Predstavitev osnutka javnega razpisa za izbor operacij LAS Za mesto in vas (vsebina, pogoji za prijavo, merila za ocenjevanje, časovni načrt objave razpisa);
 3. Kako pripraviti projekt za prijavo na razpis LAS (vloga prijavitelja, partnerjev, določitev aktivnosti, finančni načrt,...).
V vseh občinah bodo potekale delavnice z enako vsebino. Lahko se udeležite delavnice na katerikoli lokaciji, ne glede na lokacijo vašega stalnega prebivališča.
Prijave sprejemamo do dne pred terminom posamezne delavnice  na e-naslov: las@ljubljana.si. 
 
Mag. Roman Medved, l.r.
RRA LUR
Vodilni partner LAS Za mesto in vas
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si