Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Občina Domžale najbolj zdrava občina v Sloveniji

Včeraj so v več slovenskih častnikih in spletnih medijih objavili novico o rezultatih projekta spremljanja kazalnikov zdravja prebivalcev po občinah, ki ga je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravstvo. Z največjim ponosom se lahko pohvalimo, da je Občina Domžale po raziskavah sodeč najbolj zdrava občina.

NIJZ se je projekta lotil tako, da so iz zbranih podatkov naredili več kazalnikov, ki so jih dali v štiri makroskupine, in sicer dejavniki tveganja za zdravje, preventiva, zdravstveno stanje in umrljivost. Z njimi so želeli prikazati problematiko različnih skupin prebivalstva, različne javnozdravstvene izzive in umestiti občino na socialno-ekonomsko sliko, je pojasnila Gromova (vir RTV). Inštitut je za vsako slovensko občino pripravil tudi kratko publikacijo s prikazom ključnih kazalnikov zdravja, tveganega vedenja, preventivnih dejavnosti, ki so jim dodane aktualne javnozdravstvene vsebine in kratek vsebinski opis zdravstvenega stanja v občini. 
 
Naša občina se je v 18 kazalnikih izkazala za značilno boljšo od slovenskega povprečja (za 4 kazalnike ni popolnoma jasno, čemu taka razlika). Izmed 35 kazalnikov smo v primerjavi s slovenskim povprečjem slabši zgolj v dveh. Več o sami raziskavi si lahko preberete na: http://obcine.nijz.si/.  
 
Kot Občina Domžale se zavedamo, da zdravje ni zgolj cilj, temveč je način življenja. Pogosto uporabljeni pojem kakovost življenja v sebi skriva izjemno veliko različnih dejavnikov. V naši občini zato svoje delovanje usmerjamo v izjemno širok krog aktivnosti, s katerimi izboljšujemo kvaliteto življenja naših občanov in občank:
 
 • Izobraževanje (gradimo nove vrtce in šole, obnavljamo stare in gradimo prizidke) – zavedamo se namreč, da naši otroci velik del časa preživijo v šolah in si želimo, da bi njihovo izobraževanje potekalo v prijetnem in zdravem okolju. Kot je zapisano v publikaciji Nijz je tudi izobrazba povezana z zdravjem in domžalske otroke želimo motivirati, da je učenje prijetno in zabavno. 
 • Rekreacija – že vrsto let obnavljamo in gradimo »zeleno os regije« - pot ob Kamniški Bistrici. Ob poti je bilo postavljenih več fitnesov na prostem in otroških igrišč, prav tako pa so urjene druge rekreacijske poti – npr. na Šumberk, poučna pot Blato – Mlake,... Promoviramo tudi različne športne dogodke kot je Urbani gladiator, cestni maraton (Pokal Andreja Hauptmana), Božičkov tek, Pohod ob izlivu reke,... Prav tako pa smo izredno ponosni na veliko število športnih društev in njihove neverjetne uspehe, ki jih dosegajo na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Delovanja ta društev podpiramo vsako leto (v proračunu 2017 je za programe športa namenjenih 2.162.500 €). Smo občina športa in šport je glavni dejavnik dobrega zdravja. K rekreaciji pa bi dodali še dejstvo, da ima večina naših več krajev šolske telovadnice, ki jih društva uporabljajo za popoldanske aktivnosti. K temu pa še dodajamo, da je bila po dolgih letih prizadevanj uresničena želja in Srednja šola Domžale ter Gimnazija Domžale bosta končno dobili telovadnico. 
 • Zdravstvo – vsako leto za zdravstveno varnost namenimo 364 000 €. Večji del tega denarja gre za nujno zdravstveno varnost. Prav tako pa se sofinancira mamografije, specialnega pedagoga in logopeda. Trudimo se tudi za širitev mreže defribilatorjev in brezplačnih tečajev oživljanja. Za dobro zdravstveno stanje naših občanov in občanka se moramo zahvaliti zaposlenim v Zdravstvenem domu Domžale, ki s svojimi rednimi programi in preventivo skrbijo za naše zdravje. 
 • Dogajanje v Občini Domžale – srečen človek je velikokrat tudi zdrav človek. Že v preteklosti je bilo izjemno razširjeno kulturno življenje v naši občini, sedaj pa želimo še povečati raznolikost prireditev in dogodkov pri nas. 
 • Vključevanje – naš slogan je prostor zadovoljnih ljudi. V skupnost naših občanov se trudimo vključiti prav vse občane in občanke. Zadnje leto se trudimo predvsem na področju mladih, ki jih želimo sprejeti, saj je z njihove strani prišla največkrat kritika, da se ne počutijo dobrodošli v Domžalah. Glede na veliko priseljevanje mladih družin z majhnimi otroki iz drugih občin, pa moramo trditi, da imamo za to generacijo očitno urejeno področje. Tukaj moramo omeniti tudi Center za mlade Domžale, ki veliko pozornost namenja manjšim otrokom in tudi problematikam mladih v družbi – alkohol, droge,... Veliko zadovoljstvo se kaže tudi pri starejših občanih in občankah. Trudimo pa se tudi vključevati ranljivejše skupine naših občanov. Za naslednjo leto planiramo odprtje Dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Naša OŠ Roje (osnovna šola s »prilagojenim« programom oz. nadstandardnim programom) velja za eno izmed boljših osnovnih šol in njihovi učenci dosegajo odlične rezultate na državni ravni. Vsako leto pa financiramo tudi Rdeči križ in druge humanitarne organizacije, ki organizirajo različne aktivnosti ter pomoči za osebe s finančnimi težavami.  
Kot je pokazala raziskava, biti zdrav ne pomeni zgolj (ne)imeti zdravstvenih težav. Zdravje je dobrina, je zadovoljstvo z življenjem in je sreča. Veseli smo, da naši občani ocenjujejo svoje zdravje kot dobro, boljše od slovenskega povprečja. Vsi ti članki in certifikati, ki jih prejemamo v zadnjem času, pričajo o tem, da delamo dobro in nam dajejo motivacijo za nadaljnje delo, saj želimo, da je kakovost življenja v naši občini še še boljša. Naš slogan Prostor zadovoljnih ljudi ni več črka na papirju, temveč dejansko živi.  
 
Župan Občine Domžale
Toni Dragar 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si