Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Jubilejno srečanje slovenskih diabetikov v Domžalah

Živeti (po)polno, tudi s sladkorno boleznijo

Letošnji 14. november – sicer svetovni dan  sladkorne bolezni, je bil za slovenske diabetike in v njihovem okviru za Društvo diabetikov Domžale še posebej pomemben.
Povezan je bil namreč kar z dvema jubilejema: 60-letnico organiziranega delovanja sladkornih bolnikov v Sloveniji ter 30-letnico uspešnega dela domžalskega društva. Prav slednje je bilo 13. novembra v Športni dvorani Domžale gostitelj vseslovenskega srečanja sladkornih bolnikov, katerega častni pokrovitelj je bil Borut Pahor, predsednik države. Slovesnost ob jubilejih  je še enkrat več dokazala, da smo Domžalčani  prijazni gostitelji.
Ob zvokih Godbe Domžale, pod vodstvom Damjana Tomažina, so sladkorni bolniki iz vse Slovenije, med katerimi so bili številni gostje iz Slovenije in tujine, napolnili dvorano ter prisluhnili odličnemu voditelju Borutu Veselku, številnim govornikom, prijaznemu kulturnemu programu ter zaploskali številnim dobitnikom priznanj in zahval ob jubilejih - tako domžalskega društva kot  Zveze društev diabetikov Slovenije. Prisotnim je zaželel dobrodošlico Brane Peterka, predsednik Društva diabetikov Domžale, ki združuje več kot 450 članov in članic iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, od koder so se prireditve udeležili župani Na kratko je predstavil zgodovino domžalskega društva, ki sta jo začeli leta 1986 pisati dr. Breda Kokalj Limbek in Anica Kvas, njegovo dobro organiziranost, se ustavil ob najpomembnejših akcijah, pohvalil sodelovanje v okviru gorenjske regije in Slovenije, občino in zdravstvenim domom ter zaželel vsem prijetno bivanje v Domžalah. 
O dobri organiziranosti slovenskih sladkornih bolnikov je govoril predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije, Peter Miklavčič, se sprehodil po 60-letni zgodovini zveze ter posebej opozoril na mejnike v njenem delovanju: ustanovitev, rast članstva (danes v 41 društvih dela cca 18.000 članov ter članic), revija Sladkorna bolezen, ki izhaja že tri desetletja, uresničevanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni, tekmovanja na temo diabetesa v osnovnih in sr4ednjih šolah (letos že 18.), napredek na področju preventivne dejavnosti in zdravljenja bolezni, športno rekreativne dejavnosti, izobraževanje, v prihodnosti pa bo skrb namenjena že dosedanjim aktivnostim, še posebej pa projektu laičnih svetovalcev ter osveščanju mladih o bolezni. Zahvalil se je vsem, ki so kakorkoli prispevali k dobremu delu društev in zveze ter zaželel, da društva in zveza tudi v prihodnje ostanejo prostor zadovoljnih ljudi z rekom – na zdravje za zdravje. 
O uresničevanju Nacionalnega programa na tem področju je govorila predstavnica Ministrstva za zdravstvo  dr. Vesna Kersnik Petrič, ki je na kratko predstavila vlogo ministrstva in uspehe na tem področju,  pohvalila sodelovanje z društvi in zvezo, ter ob čestitki za jubilej zaželela, da bi bila s skupnimi prizadevanji sladkorna bolezen čez 60 let bila obvladljiva.   
Prisotne je v daljšem nagovoru župan Občine Domžale Toni Dragar pozdravil v, po mnenju Nacionalnega instituta za javno zdravje,  najbolj zdravi občini v Sloveniji ter jim zaželel dobrodošlico v Domžalah. Pohvalil je domžalsko društvo, jim še enkrat  čestital za uspešno delo ob 30-letnici,  jih pohvalil in s jim zahvalil za dobro sodelovanje med občino in društvom ter skrb in pomoč, ki jo delijo med člane in članice društva, za celotno znanje, ki ga prinašajo na člane in sorodnike ter širšo družbeno skupnost. Spomnil je, da življenje z diabetesom ne pomeni konca življenja, ne konca potovanj in ukvarjanja s telesno aktivnostjo. Če se odgovornosti do bolezni zavedamo, ob tem pa izpolnjujemo vse zahteve, ni noben cilj nedosegljiv. Kljub mnogim spremembam lahko sladkorni bolniki živijo normalno življenje, ga uživajo do popolnosti in še naprej delajo stvari, ki jih osrečujejo.  Na kratko je predstavil dejavnosti, ki izvirajo v občini iz zavedanja, da zdravje ni zgolj cilj, temveč je način življenja. Tako občina  zagotavlja dodana sredstva za zdravstveno varnost, sofinancira mamografij, specialnega pedagoga in logopeda, širi mrežo defibliratorjev, krepi tečaje oživljanja, soorganaizira izobraževanje vseh generacij na področju zdravstvenega varstva,  financira dejavnost humanitarnih organizacij in društva ter še marsikaj. Ob čestitki društvu in zvezi ob jubilejih pa se je še enkrat vrnil na priznanje, ki ga je  občina, katere župan je, prejela kot najbolj zdrava, in dejal: »Kot je pokazala raziskava, biti zdrav ne pomeni zgolj ne imeti zdravstvenih težav. Zdravje je dobrina, je zadovoljstvo z življenjem in je sreča. Veseli smo, da naši občani ocenjujejo svoje zdravje kot dobro, boljše od slovenskega povprečja. Vsak prispevek in certifikati, ki jih prejemamo v zadnjem času, pričajo o tem, da delamo dobro in nam dajejo motivacijo za nadaljnje delo, saj želimo, da je kakovost življenja v naši družbi še boljša. Naš slogan Prostor zadovoljnih ljudi ni več črka na papirju, temveč dejansko živi.« 
Nato smo prisluhnili še pozdravom in čestitkam tako zvezi kot društvu, ki jih je izrekla predsednica Evropskega združenja diabetikov dr. Zekiye Sehnaz Karadeniz, katera je pohvalila tudi sodelovanje. 
Sledila je podelitev priznanj in pohval. Tako je predsednik Brane Peterka v imenu Društva diabetikov Domžale za dolgoletno prizadevno delo izročil priznanja dr. Bredi Kokalj Limbek in Anici Cotman Anžič, začetnicama organizirane skrbi za diabetike v Domžalah, častna članica društva pa je postala Anica Kvas. Čestitamo! Domžalsko društvo se je za odlično sodelovanje zahvalilo tudi predsednikom društev v Gorenjski regiji.  Zveza pa je za dolgoletno uspešno sodelovanje podelila priznanja svojim sodelavcem, še posebej pa članom društev iz vse Slovenije, priznanje pa je prejelo tudi Ministrstvo za zdravje. 
V kulturnem programu so ob Godbi Domžale sodelovali: Eva Černe, Boris Kopitar, Folklorna skupina Moravče, pevski zbor in glasbeniki iz Glasbene šole Domžale, Mama Manka ter Ljudske pevke KD Domžale.
Imejmo sladkorno bolezen na očeh – skupaj,  je bil zaključek prijetne slovesnosti, s katero smo se v Domžalah spomnili 60-letnice Zveze društev diabetikov Slovenije, ki je ob jubileju izdala tudi posebni zbornik, v katerem med drugim predstavlja tudi delo vseh društev. Med njimi tudi   30-letnice uspešnega dela domžalskega društva, kateremu ob obletnici iskreno čestitamo in želimo š v prihodnje veliko uspeha.   

Foto: Miha Ulčar
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si